IT

Kinesiskt cyberspionage dyrbart för Sverige

Enligt en ny rapport pågår ett omfattande kinesiskt industrispionage mot Sverige. Det kan bli mycket kostsamt.

Publicerad 2019-03-25

Dagens Nyheter skriver om en ny rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som pekar på att Sverige är extra utsatt för cyberangrepp från Kina. Det beror på att Sverige är en öppen och innovativ demokrati med en hög grad av digitalisering.

Motsvarande cyberspionage mot USA beräknas enligt amerikanska uppgifter innebära förlorade belopp om 225 till 600 miljarder dollar. Enligt statistiken står Kina för 50–80 procent av världens gränsöverskridande cyberspionage.

En stor risk är att kinesisk militär bygger in spionutrustning i de högteknikkomponenter som landets företag säljer till väst. Det visar FOI-rapporten som bland annat hänvisar till uppgifter i en artikel i höstas från affärsinformationsföretaget Bloomberg.

Ett exempel på cyberangrepp är den omfattande Cloud Hopper-attacken som avslöjades av PWC 2016. Kina anses ligga bakom via hackergruppen AP10.

USA, Norge, Finland, Sverige, Storbritannien och Japan tillhör de angripna länderna i Cloud Hopper-spionaget 2016. Den drabbade företag inom områden som IT, energi, gruvverksamhet, finans, medicin, försvarsindustri och dessutom offentlig verksamhet.

APT10 stod också bakom cyberspionage 2018 mot Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland och Storbritannien inom sektorer som flyg-, rymd-, medicin-, finans-, elektronik- och telekomindustri.

Platsannonser