Hongkong skyline. Foto: Skeeze/Pixabay.
Hongkong skyline. Foto: Skeeze/Pixabay.
Morgonsvepet

Kinas lägsta tillväxttakt på 27 år

Morgonsvepet: Lägre tillväxt än förväntat  i Kina, Atrium Ljungberg ökar omsättningen och Volvos orderingång rasar. 

Uppdaterad 2019-10-18
Publicerad 2019-10-18

Lägre tillväxt än förväntat  i Kina
I Kina släpptes på morgonen BNP-data för tredje kvartalet som visade att tillväxten mattats av något mer än väntat jämfört med samma period för ett år sedan. Ekonomin växte med 6,0 procent i kvartalet jämfört med väntade 6,1 procent. Detinnebär samtidigt den lägsta tillväxttakten för landet på 27 år, skriver AFP. De kinesiska indexen reagerade med att först stiga något, för att sedan falla tillbaka.
 

Atrium Ljungberg ökar omsättningen
Nettoomsättningen ökade till 2 073 miljoner kronor (1 968) varav hyresintäkter ökade till 1 933 miljoner kronor (1 799) under perioden januari-september 2019. “Jag är glad över att såväl hyresintäkter som driftnetton ökar. Detta är ett resultat av flera färdigställda projekt, nya uthyrningar och lyckade omförhandlingar”, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg. Periodens resultat uppgick till 1 762 miljoner kronor (2 151), vilket motsvarar 13,55 kr/aktie (16,25).

Volvos orderingång rasar
Volvos rörelseresultat uppgick till 10.885 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 visar delårsrapporten. Däremot minskade ordrarna med 45 procent från 65.348 fordon motsvarande period 2018. Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, uppgick under det tredje kvartalet 2019 till totalt 35.726 enheter. “"Den kraftiga nedgången i orderingången för lätta lastbilar orsakades av att återförsäljarna sålde av lager inför ett modellbyte i samband med ett nytt emissionssteg. Efterfrågan på lätta fordon från slutkunder är fortfarande god”, skriver Volvo.

Stefan Persson storägare i EQT
H&M:s styrelseordförande och huvudägare Stefan Persson äger via investeringsbolaget Ramsbury Invest 3,5 miljoner aktier i det nynoterade riskkapitalbolaget EQT, vilket motsvarar omkring 0,4 procent av kapital och rösterna.  Det framgår av färsk statistik från ägardatatjänsten Holdings. Vidare står det klart att pensionsbolaget AMF äger drygt 10 miljoner i EQT motsvarande 1,1 procent av kapital och röster. Även Norges Banks dyker upp i ägarlistan med en post på 9 miljoner aktier medan Alecta äger 7,7 miljoner aktier och Fjärde AP-fonden 3 miljoner aktier. 

Icta säljer FFW
Kommunikationskonsulten Icta har, genom ett dotterbolag, sålt koncernens nuvarande rörelsedrivande verksamhet som drivs under varumärket FFW. Köpeskillingen kommer att hamna på upp till 367 miljoner kronor, varav cirka 294 miljoner kommer att betalas vid tillträdet. Med anledning av försäljningen föreslår styrelsen att cirka 11:70 kronor per aktie delas ut till bolagets aktieägare under 2019 och 2020 och att en utdelning om 7:80 kronor per aktie utbetalas efter tillträdet under fjärde kvartalet 2019.

Pandox förvärvar två hotell för 83 miljoner euro
Pandox har ingått avtal om förvärv av två hotellfastigheter inklusive drift i Haag (Nederländerna) och Hannover (Tyskland) med totalt 421 rum. Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 83 miljoner euro, exklusive minoritet. Förvärvet finansieras av befintliga kreditfaciliteter. Hotellen kommer att drivas av Grape Hospitality genom managementavtal med Pandox under det nuvarande varumärket Novotel.

Instalco köper elföretag 
Instalco förstärker sin elverksamhet genom förvärv av Henningsons Elektriska i Falun. Bolaget har 72 anställda och omsättningen uppgår till cirka 135 miljoner. Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Henningsons Elektriska med tillträde 17 oktober.

USA höjer tullarna för alkohol
Natten till fredagen trädde USA:s tullar mot EU i kraft. Tullarna riktas mot flygplanstillverkaren Airbus och europeiskt vin och whisky. Flygplanen från Airbus kommer att kosta ytterligare 10 procent när de importeras till USA. Vin från Frankrike, Spanien och Tyskland beläggs med 25-procentiga tullar.

 

 

Platsannonser