Konjunktur

KI: Tydlig avmattningsfas för svensk ekonomi

Det är tydligt att den svenska ekonomin gått in i en avmattningsfas, skriver Konjunkturinstitutet (KI) i sin konjunkturuppdatering och spår att Riksbanken skjuter på sin planerade räntehöjning till hösten 2020. 

Publicerad 2019-08-06

Svensk BNP minskade oväntat det andra kvartalet i år och  sysselsättningen föll för andra kvartalet i rad, noterar KI.

Stämningsläget i den svenska tillverkningsindustrin har försämrats snabbt den senaste tiden och indikatorer pekar på att exportorderingången minskar. 

“Risken för en ytterligare upptrappning av det internationella handelskriget, brexit och konflikterna i Mellanöstern skapar osäkerhet och försämrar tillväxtutsikterna på ett globalt plan, inte minst i Europa. Om något bedöms riskerna ha ökat under sommaren”, skriver KI.

“Sammantaget innebär detta att utsikterna för den svenska ekonomin nu ser något sämre ut än i juni.”

KI bedömer att högkonjunkturen fortsätter i år, men att den gradvis ebbar ut nästa år. 

“Inflationen faller tillbaka i år och blir något lägre än 2 procent både i år och nästa år. Lägre räntor i omvärlden bidrar till att Riksbanken avvaktar med nästa räntehöjning till hösten 2020”, skriver KI. 

Riksbanken planerar att höja reporäntan runt årsskiftet. 

KI sänker BNP-prognosen för Sverige för i år till 1,5 procent, vilket är 0,4 procentenheter lägre än prognosen i juni. Nästa år spås en BNP-ökning med 1,3 procent, vilket är en sänkning med 0,2 procentenheter jämfört med i juni. 

 

Platsannonser