FinansNyhet

KI: Tillväxten dämpas 2019

Publicerad

Högkonjunkturen består de närmaste två åren, men mattas av jämfört med tidigare. Det enligt Konjunkturinstitutets (KI) senaste prognos, konjunkturbarometern. BNP-tillväxten 2019 sjunker till 1,3 procent från tidigare prognosen 1,9 procent. 

Realtid.se

Den stora anledningen till avmattningen är att bostadsmarknaden viker. Nedgången i bostadsinvesteringar fortsätter de närmaste kvartalen.

Arbetslösheten har enligt KI bottnat och kommer de närmsta åren ligga runt 6,5 procent. Sysselsättningen har vuxit starkt sista kvartalet, men väntas mattas i inledningen av 2019.

”Lönerna i näringslivet och i ekonomin som helhet stiger något snabbare. Riksbanken påbörjar räntehöjningar i inledningen på 2019 men i långsam takt.”, skriver KI. Institutet tror att höjningen sker i februari.

KPIF-inflationen har legat över Riksbankens mål på 2 procent sedan i somras. Energipriserna har däremot stigit snabbt det senaste året och exklusive energi är inflationen betydligt lägre. Undantaget energi väntas inflationen stiga till 1,9 procent 2019. Exklusivt energi väntas KPIF-inflationen hamna på 1,7 procent. 

Det största orosmomentet i omvärlden är Brexit. ”Det finns en risk för att Storbritannien lämnar EU i mars 2019 utan ett avtal. Dessutom gör det hårda tonläget inom den globala handelspolitiken att risken ökar för ett upptrappat handelskrig mellan USA och stora delar av omvärlden.”, skriver KI.

Annons