Annons

Annons

KI: Konjunkturen toppar i år

Högkonjunkturen i den svenska ekonomin når sin topp i år och nästa år bromsar BNP-tillväxten in. Draghjälp från omvärlden bidrar dock till att tillväxttappet begränsas. Den slutsatsen drar Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos.

Högkonjunkturen i den svenska ekonomin tros nå sin topp i år men förväntas dala 2019. Det framgår av Konjunkturinstitutets nya prognos som publiceras i dag onsdag.

Både kapacitetsutnyttjandet i industrin och investeringar i bostäder ligger på höga nivåer. Hushållen gynnas av en stark arbetsmarknad och därmed beräknas också löneökningarna ta fart framöver.

"Trots att svensk export utvecklades svagt det första halvåret i år, ger företagens svar i Konjunkturbarometern bilden av optimism inom svensk exportnäring. Tillsammans med tillgänglig månadsstatistik gör det att exporten bedöms öka snabbare det andra halvåret i år. Även i euroområdet som helhet ligger förtroendeindikatorer, liknande Konjunkturbarometern, betydligt högre än normalt. ECB:s fortsatta lågräntepolitik och en något expansiv finanspolitik är faktorer som kan ses som bidragande till optimismen. Andra goda nyheter för svensk exportindustri är den starka investeringskonjunkturen i både USA och euroområdet", skriver KI i konjunkturbarometern.

Annons

Annons

Nästa år tros dock högkonjunkturen mattas av något när investeringstillväxten i både industri och bostäder antas minska. Draghjälp från omvärlden bidrar dock till att tillväxttappet begränsas något.

För att förhindra att KPIF-inflationen stiger för mycket framöver bedöms Riksbanken inleda en serie av styrräntehöjningar i februari nästa år. Konjunkturinstitutets prognos baseras på antagandet att finanspolitiken i stora drag ges en neutral inriktning nästa år.

Framtida orosmoln
Det finns flera framtida risker i prognosen, som en eskalerande spiral med nya handelshinder som bromsar upp världshandeln och påverkar den svenska exporten och ekonomin negativt, oron kring hur Italiens offentliga finanser kommer att utvecklas samt hur det brittiska uttåget ur EU kan komma påverka den svenska ekonomin.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons