Konjunktur

KI: Hushållen mer pessimistiska

Konjunkturinstitutets, KI, barometerindikator visar upp ett svagare stämningsläge än det normala i ekonomin trots att industrin går bättre än vanligt.

Uppdaterad 2020-01-29
Publicerad 2020-01-29

Konjunkturinstitutets barometerindikator över konjunkturläget steg 3,6 enheter i januari, men nivån pekar på ett svagare stämningsläge, skriver KI.

Eftersom hushållens konfidensindikator sjönk med 2,1 enheter till 92,6 innebär det ett svagare stämningsläge än det normala. Hushållen har särskilt blivit mer pessimistiska om den egna ekonomin under de närmaste 12 månaderna.

För tjänstesektorn är läget svagare än normalt, även om konfidensindikatorn steg 2,2 enheter till 93,2.

För industrin ser det ljusare ut, med ett starkare läge än normalt. Konfidensindikatorn här steg 7,0 enheter till 101,8.

Bygg och anläggningsverksamhet har en i stort sett oförändrad konfidensindikator, vilket innebär ett bättre stämningsläge än normalt.

Även detaljhandeln, speciellt dagligvaruhandeln, visar starka signaler.

Platsannonser