Konjunktur

KI: ”Det värsta är bakom oss”

Konjunkturinstitutet, KI, ser tecken på återhämtning under hösten. Institutet räknar med ytterligare stödåtgärder på 16 miljarder kronor för 2020 och 80 miljarder 2021. 

Uppdaterad 2020-08-13
Publicerad 2020-08-13

Under tredje och fjärde kvartalet räknar KI med en återhämtning av BNP på knappt 2 procent per kvartal. 

– Det värsta är bakom oss, säger KI:s prognoschef Ylva Hedén Westerdahl till TT.

Samtidigt tror KI på ett BNP-tapp på 4,8 procent för 2020. Det är 0,6 procent högre än i den senaste prognosen, från i juni.

Sysselsättningen har också fallit trots att korttidspermitteringar har varit ett viktigt stöd till företagen enligt Ylva Hedén Westerdahl.

Särskilt har många unga drabbats och KI konstaterar att arbetslösheten nu är upp i 9 procent. KI förutspår att den går upp till 10 procent i början av nästa år.

Inför Harpsund, där regeringens prognos och budgetramar presenteras, räknar KI med ytterligare stödåtgärder. Närmare bestämt 16 miljarder för 2020 och därtill ytterligare cirka 80 stödmiljarder under 2021. Bland annat räknar man med att systemet med korttidsarbete, men med lägre subventioneringsgrad, aktiveras under delar av 2021.

Platsannonser