Annons

Annons

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

Kaydence Pharma ser miljardmarknad för sitt syntetiska vitamin K2

AV Kaydence Pharma

Vaskulär förkalkning, ofta kallat kärlförkalkning, är en ledande orsak till hjärt-kärlsjukdom som drabbar tiotals miljoner människor runtom i världen.  Tyvärr finns det i dagsläget inga tillgängliga behandlingar för detta tillstånd.  Men Kaydence Pharma, ett farmabolag inriktat på läkemedel i tidigt forskningsskede, siktar på att ändra på det. 

Företaget arbetar med utveckling och registrering av MQ-7, en form av vitamin K2, för behandling av vaskulär förkalkning. 
– Om vi kunde ta fram ett läkemedel som hejdade progressionen, och möjligen vände utvecklingen av vaskulär förkalkning skulle det vara banbrytande, och det skulle kunna hjälpa miljontals patienter, säger Daniel Rosenbaum, företagets VD.

Även om Kaydence Pharma är ett nystartat företag – det uppstod som en spin-off från NattoPharma i december 2017 – har det fått en fantastisk start genom att kunna dra nytta av mer än 10 års erfarenheter från vetenskapligt utvecklingsarbete som har utförts i det tidigare moderföretaget.  Kaydence Pharma är nu helt fokuserade på farmaceutisk utveckling, samtidigt som NattoPharma fortsatt fokuserar på kosttillskotts- respektive livsmedelsmarknaderna.

För Kaydence Pharma har behandlingen av kronisk njursjukdom (chronic kidney disease, CKD) hög prioritet. 
– Enbart i USA finns det nästan 25 miljoner patienter med CKD i stadium 3 eller högre och artärstyvhet orsakad av förkalkning är den främsta orsaken till komplikationer och även dödsfall i denna grupp.  Nefrologer efterfrågar behandlingar och vi tror att vi är på väg att kunna leverera en, berättar Rosenbaum.

Den vägen är varken snabb eller billig.  Under de kommande åren kommer den att medföra flera faser av kliniska prövningar, av vilka några kan komma att kosta mer än 10 miljoner USD.  I det sammanhanget påpekar Rosenbaum att värdet på det segment som Kaydence har riktat in sig på, uttryckt som försäljning av farmaceutiskt färdiga doser, skulle kunna sträcka sig från 500 miljoner till 5 miljarder USD per år, utifrån företagets uppskattningar och beroende på exakta sjukdomsindikationer.

Kaydence Pharma har satt ihop ett team med tillsammans mer än 12 decenniers erfarenhet av klinisk utveckling och regulatorisk verksamhet, inklusive framgångsrika FDA-registreringar av läkemedel.  Företaget har också engagerat världsledande forskare: nefrologer, kardiologer och biokemister vid ansedda universitet som University of Pennsylvania (US), Oslo universitetssykehus (Norge) och Maastricht University (Nederländerna).

Utöver företagets arbete med att förverkliga sin detaljerade utvecklingsplan ligger det omedelbara fokuset på att säkerställa nödvändiga medel för att fullfölja programmet.  Företaget förbereder nu en emission på upp till 40 miljoner NOK, av vilka hälften förväntas vara en kontantemission.  De förväntar sig också en Merkur-listning på Oslobörsen, antingen senare i år eller tidigt 2019.  Efterföljande finansieringsrundor, avpassade till att man når viktiga milstolpar, förväntas också komma under de kommande 2–3 åren. 

Frank Bjordal, Kaydence Pharmas ordförande, uttrycker tillförsikt inför den nuvarande planen. 
– Vi började med utmärkta data, vi har ett starkt team på plats, vi har riktat in oss på stora icke tillgodosedda behov och vi har potentialen av skapa avsevärt värde för aktieägarna.
Han konstaterar vidare:

– Det är också starkt motiverande att arbeta med ledande nefrologer och att få höra direkt från dem vilken positiv och möjligen enorm skillnad vi skulle kunna göra för behandlingen av dessa livshotande sjukdomstillstånd.


Klicka här för att komma till Kaydence Pharmas hemsida

Klicka här för att anmäla dig till investerarträffen


Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons