"Vi är glada över den här möjligheten att ytterligare vässa vår rekryteringsprocess. Det är en styrka med olika kompetenser, infallsvinklar och bakgrunder – det leder till mer innovation och bättre beslut och bidrar därmed positivt till vår affär. Vi vet
"Vi är glada över den här möjligheten att ytterligare vässa vår rekryteringsprocess. Det är en styrka med olika kompetenser, infallsvinklar och bakgrunder – det leder till mer innovation och bättre beslut och bidrar därmed positivt till vår affär. Vi vet att mångfald och inkludering gör skillnad på sista raden", säger Monica Längbo, HR-direktör Axfood. Foto: Axfood
Rekrytering

"Vi vet att mångfald och inkludering gör skillnad på sista raden"

Axelerate har tillsammans med Axfood initierat utvecklingen av en forskningsstödd modell för hur kompetensbaserade och inkluderande rekryteringar och befordringar ska genomföras. 

Uppdaterad 2021-06-01
Publicerad 2021-06-01

Axel Johnson har sedan 2014 haft koncernövergripande mål om att öka mångfalden i våra bolag. För att nå hela talangpoolen och spegla bolagets kunder har ledningen kommit fram till att man behöver säkerställa att man har en kompetensbaserad och inkluderande rekrytering. Under 2020 etablerades verksamhetsområdet Axelerate och utvecklat externa partnerskap för positiv samhällsutveckling. Det framgår av ett pressmeddelande.

Rekryteringsmodellen kommer att tas fram i ett utvecklingssamarbete mellan Axfood, forskare från Handelshögskolan i Stockholm och Linköpings universitet, och mångfalds- och inkluderingsspecialister från Mitt Liv.

– Vi är glada över den här möjligheten att ytterligare vässa vår rekryteringsprocess. Det är en styrka med olika kompetenser, infallsvinklar och bakgrunder – det leder till mer innovation och bättre beslut och bidrar därmed positivt till vår affär. Vi vet att mångfald och inkludering gör skillnad på sista raden, säger Monica Längbo, HR-direktör Axfood i en skriftlig kommentar.

Från den akademiska sidan leds arbetet av Dr Laurence Romani på Center for Advanced Studies in Leadership vid Handelshögskolan i Stockholm och framtagning av rekryteringsmodellen leds av Mitt Liv. Till arbetet har även en referensgrupp med forskare från olika discipliner knutits.

Modellen utvecklas under våren 2021 genom observation och analys av Axfoods pågående rekryteringar, i syfte att analysera återkommande mönster, och att identifiera åtgärder för att säkerställa en kompetensbaserad och inkluderande rekrytering. Forskare kommer att skugga processen under urvalsmöten, anställningsintervjuer och möten där beslut kring vilka jobbsökande som ska erbjudas anställning diskuteras. Syftet är att få en ökad förståelse för hur sökandes profiler värderas i relation till organisationens behov, inriktning och befintliga personalsammansättning. 

Utvärderingen ska resultera i en kvalitetssäkrad ”best practice-process”; en kompetensbaserad och inkluderande rekryteringsprocess med förankring i forskning, som ska delas med hela Axel Johnson-koncernen.

Platsannonser

Logga in