Birgitta Holmin är utbildningsansvarig på advokatbyrån Wistrand. Byrån planerar att anställa 5 - 10 nya medarbetare under hösten.
Karriär

“Våra medarbetare utgör kärnan i vår verksamhet”

“Det personliga mötet utgör det bästa verktyget för att både identifiera och locka nya medarbetare till oss”. Det säger Birgitta Holmin, utbildningsansvarig på Wistrand, i Realtids artikelserie om det aktuella rekryteringsläget hos revisons- och advokatbyråerna.

Uppdaterad 2017-09-20
Publicerad 2017-09-19

Birgitta Holmin, utbildningsansvarig på advokatbyrån Wistrand kommenterar:

Hur många biträdande jurister rekryterar ni i höst?

– Årligen anställer vi i genomsnitt cirka 15-20 biträdande jurister till våra kontor i Stockholm och Göteborg. Under hösten kommer vi förstärka med cirka 5-10 nya medarbetare.

Vilken är deras ingångslön - med tingerfarenhet och utan?

– Vi erbjuder marknadsmässiga villkor i linje med våra konkurrenter. Nyanställda jurister med tingsmeritering eller annan relevant yrkeserfarenhet erbjuds en högre ingångslön.  

Till vilka rättsområden rekryterar ni flest?

– Wistrand är en affärsjuridisk fullservicebyrå och under året rekryterar vi till alla våra verksamhetsområden. På så sätt få vi en kontinuerlig tillväxt och möjliggör för befintliga medarbetare att växa i sina yrkesroller samt ta ökat ansvar för projektledning och klientkontakt. Under året har vi särskilt rekryterat flera jurister till våra fastighet-, M&A- respektive skattegrupper. Likt många andra har vi även förstärkt vår expertis inom compliance- och dataskyddsområdet.

Hur gör ni för att locka medarbetare till er?

– Det personliga mötet utgör det bästa verktyget för att både identifiera och locka nya medarbetare till oss. Genom till exempel arbetsmarknadsdagar, nätverksträffar, studentevent, sommarnotarieprogram, uppsatspraktik med mera så får både vi och studenterna en möjlighet att skapa en kontakt och genomföra en ömsesidig så kallad ”due diligence”. Dessutom är våra medarbetares engagemang i rekryteringsprocessen viktig både i de formella processerna men inte minst genom informella kontakter via deras egna nätverk. En viktig del av vårt löfte till våra medarbetare är tron på individen och att kunna erbjuda hen en plattform och arbetsmiljö att utvecklas i tillsammans med övriga kollegor.

Är rekrytering en utmaning?

– Att rekrytera kan absolut vara en utmaning, men rekryteringsprocessen – från första mötet vid montern över en kaffe på en arbetsmarknadsdag till under uppsatspraktik eller sommarnotarietjänstgöring samt mingel under något av våra studentevent – utgör framförallt en möjlighet att lära känna och binda till oss drivna jurister som vill utvecklas hos oss och därigenom bidra till att utveckla både vår verksamhet men även arbetsplatsen som sådan. Våra medarbetare utgör kärnan i vår verksamhet och vad vi erbjuder våra klienter, varför vi alltid är intresserade av jurister som delar våra värderingar och vill vara en del av Wistrand.

Platsannonser