Jonas Ström blir första icke-norsk som chef över ABG Sundal Collier, när han tillträder i april.
Jonas Ström blir första icke-norsk som chef över ABG Sundal Collier, när han tillträder i april.
Intervju

Tror inte på lågkonjunktur: "Den euforiska slutscen saknas"

Det kommer att vara fortsatt hög aktivitet inom förvärv och fusioner under 2019. Och även om antalet börsnoteringar går in i en lugnare fas är fönstret inte stängt nästa år, tror Jonas Ström, tillträdande vd för investmentbanken ABG Sundal Collier.

Uppdaterad 2018-12-14
Publicerad 2018-12-10

Den svajiga konjunkturen och stora oron på börsen påverkar inte sammanslagningar och uppköp – mergers and aquisitions, m&a. Det berättar Jonas Ström, idag Sverigchef och tillträdande vd på ABG Sundal Collier.

– M&A-affärerna ökar kraftigt, i alla fall för vår del, säger Jonas Ström.

ABG Sundal Collier medverkar främst i affärer med bolag på en till tio miljarder kronor i omsättning, i synnerhet i branscher som vård och hälsa, bioteknik, fastigheter och delar av techsektorn, till exempel nya onlinelösningar. Marknaden för fusioner och förvärv drivs bland annat av ett ökat intresse från private equity att agera utanför börsen och en allt snabbare strukturomvandling, där många mogna företag behöver förvärva sig till digital kompetens och närvaro.

– Vi befinner oss i slutet av en konjunkturcykel och då brukar m&a-aktiviteten öka. Det kan pågå ett eller flera år till, 2019 ser i alla fall ut att bli bra ur ett m&a-perspektiv, det ser vi redan i våra böcker.  

Om slutet på en konjunkturcykel också betyder att börsens tioåriga resa uppåt nu är slut, är svårt att säga, menar Jonas Ström. Större börskrascher brukar föregås av excesser av något slag. Under 2007 var det överdrivna vinstestimat, år 2000 var både värderingar och estimat kraftigt uppskruvade.

– Den här gången saknar jag den euforiska slutscen som brukar föregå en större nedgång, varken vinstförväntningar eller värderingar är påfallande höga. Mitt något tråkiga huvudtips är att börsen fortsätter vara slagig och rör sig sidledes.

Det har sina sidor att vara börsnoterad. En är att man måste berätta för omvärlden hur det går varje kvartal, även när siffrorna inte är så lysande. ABG Sundal Collier är till skillnad från konkurrenterna ett publikt bolag, listat på Oslobörsen. När det tredje kvartalet redovisades blev det uppenbart att man påverkas av en lägre marknadsaktivitet, framför allt inom börsintroduktioner, intäkterna föll med runt 15 procent och vinsten med 40 procent, jämfört med motsvande period 2017.

– Branschfokus blir på oss eftersom vi är transparenta. Men analysen av våra konkurrenter visar att våra siffror för det tredje kvartalet står sig väldigt väl, säger Jonas Ström.

Han börjar den nya tjänsten efter bolagsstämman april nästa år och blir då förste icke-norsk på den högsta posten i företaget. Knappast inkvoterad, men den svenska medborgarskapet skadar säkert inte i en investmentbank som vill bli mer gemensamt nordisk - och där tillväxtpotentialen främst finns i Stockholm och Köpenhamn.

Men viktigare än nationaliteten har säkert varit en gedigen erfarenhet av investment banking och en dokumenterad förmåga att skapa nya affärer, det senare en efterfrågad egenskap i en bransch med strukturella problem och som historiskt varit konservativ med låg förnyelsetakt. Jonas Ström värvades 2010 från Öhman, som varit pionjärer inom high yield-delen av företagsobligationsmarknaden, för att bygga upp motsvarande på ABG Sundal Collier.

– Jag har varit i industrin i 22 år, jag började på kundsidan som förvaltare på Robur och har sett berget från båda sidor,  jag antar att det också vägde in när styrelsen valde mig.

På den sida av berget han nu befinner sig på finns en hel del utmaningar, inte minst gäller det markets (värdepappershandel och analys) – det ena av ABG Sundal Colliers två ben, corporate finance är det andra. Courtagen har länge varit sjunkande i branschen och med Mifid II, som trädde i kraft i år, är även analysdelen under press. Regeln att kostnaden för analysen måste separeras från courtaget innebär en minskad betalningsvilja för analyser hos kunderna, som främst är fonder.

Jonas Ström menar att det får flera implikationer: Bara de större aktörerna, dit han räknar ABG Sundal Collier, kommer att ha råd att hålla sig med analytiker, uppstickare på marknaden, som inte har Mifid II-avtal och relation med investerarna, kommer få svårt att hävda sig vid börsintroduktioner och den allmänna genomlysningen av aktiemarknaden försämras.

– Det är redan betydligt färre analyser per bolag än för fem, tio år sedan. Och det är inte bara de minsta bolagen som drabbas, även på mid cap-sidan finns företag som i stort sett ingen följer.

Men strukturella förändringar skapar också möjligheter. ABG Sundal Collier köpte i våras Introduce som gör analyser på uppdrag av det bolag som analyseras, en verksamhet som kan gynnas av att allt färre bryr sig om att följa börsens mindre bolag. Samtidigt finns oberoendeproblemet, går det att lita på en köpt analys? Jonas Ström säger att transparens och hög kvalitet är avgörande för att Introduce ska fungera.

Fokus ligger också på bra genomlysning av bolagen och hur de påverkas av olika scenarios, Introduce ger inte riktkurser eller köp-säljrekommendationer.

Uppdragsanalysen omfattar idag knappt 90 bolag, med fritt distribuerad analys på Introduceplattformen. Dessutom finns avtal med flera institutioner som efterfrågar fördjupad access till analytikerna på Introduce. Jonas Ström har också planer på att rulla ut modellen i Norge och Danmark.

Om det är strukturella frågor som upptar Jonas Ström tankeverksamhet inom markets så ligger fokus inom corporate finance mer på cykliska frågeställningar. Den stökiga börshösten har som sagt redan satt avtryck i företagets intäkter genom ett minskat antal börsintroduktioner.

– Volatilitet är det värsta som finns när du ska göra en introduktion eftersom investerarna behöver vara inlåsta en lite längre tid. Det innebär inte att, som 2011 och 2012, fönstret är helt stängt. Vi går in i en lite sundare fas 2019, investerarna är lite mer nogräknade.

Andra delar inom corporate finance ser bättre ut, säger han. Riktade aktie-emissioner blir allt vanligare och här är ABG Sundal Collier etta på marknaden i Stockholm. Företagsobligationer har en stark strukturell tillväxt, bland annat till följd av bankernas höjda kapitalkrav och en allmänt ökad acceptans för placeringsalternativet hos investerarna.

–Vi har en stark position bland små- och medelstora företag inom obligationer, där är vi på pallplats i Stockholm, säger Jonas Ström.

Noterad i Oslo

Namn: Jonas Ström.

Gör: Tillträder som vd för ABG Sundal Collier i april 2019.

Karriär: Idag Sverigechef på ABG Sundal Collier. Där sedan 2010, dessförinnan chef obligationsmarknad Öhman, tidigare bland annat fondförvaltare Robur.

Om ABG Sundal Colliers breda delägande: ”Gör att hela företagets bästa sätts i fokus. Kunden får den finansiella lösning som är bäst, inte den som ger mest bonus på en avdelning hos leverantören. Vi kan locka till hos och behålla branschens talanger”.

ABG Sundal Collier: Investmentbank noterad på Oslobörsen. Omsatte 1 283 miljoner NOK 2017, 260 anställda i Oslo, Stockholm, Köpenhamn.

Platsannonser

Logga in