Nya i Deloittes ledningsgrupp: Kent Åkerlund, Marika Fond och Michael Bernhadtz. Foto: Deloitte.
Nya i Deloittes ledningsgrupp: Kent Åkerlund, Marika Fond och Michael Bernhadtz. Foto: Deloitte.
Revision

Tre nya i Deloittes ledningsgrupp

Revisions- och rådgivningsjätten Deloitte har stuvat om den svenska ledningsgruppen under sommaren.

Uppdaterad 2020-08-13
Publicerad 2020-08-12

I samband med årsstämman den 6 juli passade Deloitte på att göra ett antal förändringar i ledningsrgruppen, skriver Revisionsvärlden.

Ny chef för revision är Kent Åkerlund. Han ersätter Birgitta Lööf i den rollen.

Marika Fond är ny ansvarig för marknad och kommunikation och ersätter därmed Erik Olin.

Området Risk Advisory har blivit ett eget affärsområde. Den ansvarige, Michael Berhardtz, tar nu plats i ledningsgruppen.

Förändringarna handlar enligt Deloittes kommunikationsavdelning om vanliga successioner och fokus på olika klientuppdrag. Styrelsen har rotationer var tredje år och förändringarna innebär inga strategiska omprioriteringar. 

Att Risk Advisory är ett eget affärsområde hänger ihop med framgångar de senaste åren inom bland annat cybersäkerhet. Birgitta Lööf ska fortsätta att utveckla Audit (revision) inom Deloittes nordiska och internationella nätverk. 

Platsannonser