FinansNyhet

Teknikskiften och hållbarhetskrav får Scania att satsa på vidareutbildningar 

ScaniaScania
Foto: Scania
Publicerad

Nya teknikskiften kräver ny kunskap. Scania satsar på livslångt lärande och tillsammans med KTH utbildar Scania nu medarbetarna om framtidens hållbara transportsystem.

Anna Gullers

Gästskribent

Spelplanen för många branscher håller på att förändras, ofta med digitalisering och nya hållbarhetsmål som ledstjärnor. För fordonsindustrin är skiftet radikalt. Förändringen mot ett hållbart transportsystem med fordon som är eldrivna och självkörande går snabbt.

I teknikskiften krävs också nya kunskaper. Det har Scania insett och i februari gav företaget en grupp medarbetare chansen att få ny kunskap på temat hållbarhet och det är kunskap som snabbt kan omsättas i praktiken.

Vi står inför ett teknikskifte, där vi ska köra fossilfritt och autonomt. Scania vill leda skiftet mot ett hållbart transportsystem och vi var först inom den tunga fordonsindustrin att anta klimatmål godkända av Science Based Targets Initiative, där målen är satta både för vår egen verksamhet och våra fordon när de är ute hos våra kunder. Precis som andra företag så behöver vi integrera lärande mycket mer i det dagliga arbetet framöver. Vi har en halveringstid för teknisk kunskap som har minskat avsevärt med teknikskiftena och vi behöver därför fylla på kontinuerligt med ny kunskap, säger Marie Heyman, som jobbar med kompetensutveckling på Scania.

Annons

Inom ramen för Scanias och KTH:s samarbete satte KTH på kort tid ihop en skräddarsydd pilotkurs för lastbilstillverkaren, som med justeringar också ska kunna användas för andra företag, till exempel underleverantörer till Scania.

Kursen riktade sig till mer erfarna ingenjörer på Scania eftersom de har bäst möjlighet att påverka resten av organisationen med sin nyförvärvade kunskap. Deltagarna lade ned cirka 40 timmar på kursen som bestod av onlineseminarier, självstudier och ett avslutande miniprojekt med potential att trigga verkliga förändringsprojekt inom organisationen.

– Deltagarna fick med sig mycket bra kunskap som redan under kursen omsattes till förbättringsprojekt för att utveckla deltagarnas egna organisationer att sätta hållbarhet än mer i fokus i arbetet. Det digitala upplägget som sådant, med så kallat omvänt klassrum, uppskattades och kommer också att fortsätta utvecklas på kommande kurser, säger Marie Heyman, Director Industrial Competence Development på Scania.

Annons

Marie Heyman, Director Industrial Competence Development på ScaniaMarie Heyman, 
Director Industrial Competence Development
på Scania

Till hösten kommer KTH ge ytterligare två kurser för Scaniamedarbetare.

– Vi kommer att fortsätta att fokusera på hållbarhet i samarbetet med KTH. Men självklart kommer andra ämnen att bli aktuella med anledning av teknikskiftet som vi alla står inför. Nästa steg är att utforska nya samarbetsformer inom ramen för livslångt lärande, säger Marie Heyman. 

Annons

Livslångt lärande är ett prioriterat område i den forskningsproposition som regeringen lade fram 2020. KTH har lång erfarenhet från utbildning för yrkesverksamma, men gör nu en större satsning på livslångt lärande.  

Från att tidigare ha omfattat 1 procent av den tidigare utbildningsvolymen ska samma siffra om tre år vara uppe i hela 20 procent.

Med den allt snabbare teknikutvecklingen med kraftiga skiften kommer att göra att den som var klar med en utbildning vid 25 års ålder behöver återkomma, en eller flera gånger, för att vidareutbilda sig på KTH eller delta på uppdragsutbildning. Inte bara för att bredda och bygga på sin kompetens utan även för att lära sig nya discipliner. Det här kommer vara viktigt för Sveriges konkurrenskraft. Och KTH som har utbildningar nära kopplade till forskningen har mycket att bidra med inom livslångt lärande, säger Leif Kari, vicerektor för utbildning på KTH.

"Vi fick användning av kunskaperna direkt"

Eric Falkgrim, Technology Leader vid Scanias R&D-avdelning för fordonsdesign, var en av deltagarna i piloten med kurstemat hållbarhet. I sitt arbete på Scania jobbar han med återvinning av plast för att minska koldioxidutsläppen och hur man kan stödja autonoma fordonskoncept.

– Tyngdpunkten under kursen låg på hållbara transportsystem och hur forskningen samordnas inom detta område, säger Eric Falkgrim.

Det här är ämnen som ligger på Erics bord i hans arbete, och han uppskattade diskussionerna om strategiskt arbete och livscykelanalyser.

– Den här kursen var ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om ämnen som är användbara.

Mycket har hänt sedan han själv satt i skolbänken för 20 år sedan, påpekar han.

– Du kan lära dig nya saker även om du är expert inom ditt område.

Pilotkursen var intensiv, med lektioner två gånger i veckan utöver Erics arbete på Scania.

– Det var inte optimalt eftersom jag var tvungen att förbereda mig och plugga däremellan. Men det var värt den extra ansträngningen och jag tror att det är oerhört värdefullt att vi fick en omedelbar utdelning, att det vi lär oss är något vi kan tillämpa i vår egen verksamhet.

Text: Åsa Flodmark

Annons