Annons

Annons

"Teatern har hjälpt mig"

Från musikalartist till expert på familjerätt. Nu är Mia Edwall Insulander ny generalsekreterare för Advokatsamfundet.

I en ståtlig byggnad av mörkrött tegel i Diplomatstaden, alldeles i början av  Djurgården i Stockholm, huserar Advokatsamfundet sedan 1981 då Advokatsamfundet fick köpa byggnaden av dödsboet efter direktör Carl Trygger för sju miljoner kronor. 

Advokatsamfundet bildades på enskilt initiativ 1887 och fick officiell status när nya rättegångsbalken trädde i kraft 1948. Samfundet, som har fler än 8 000 ledamöter (advokater och biträdande jurister) har som ändamål att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen, verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna och att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo.

Det första som besökaren möts av i entrén är de inramade porträtten på Advokatsamfundets tidigare ordföranden och generalsekreterare. Alla utom en är män. Anne Ramberg sticker ut där hon sitter iklädd sin vita kavaj med sin labrador vid sin sida. Mia Edwall Insulanders porträtt hänger inte där än. 

Annons

Annons

– Det kommer nog att dröja innan mitt porträtt sitter på väggen, säger Mia Edwall Insulander när hon tar emot i entrén. 

Mia Edwall Insulander tillträdde som Advokatsamfundets nya generalsekreterare i början av september i år. Hon har gjort sig känd inom kåren bland annat genom sitt engagemang i Advokatsamfundets huvudstyrelse sedan två år och som delägare i  den humanjuridiska advokatbyrån Insulander Lindh.

– Familjerätt är något som berör oss alla i olika faser i livet: man blir sambo, man gifter sig, kanske skiljer man sig och förr eller senare är det någon nära anhörig som går bort. Att som advokat få stå vid klientens sida när det händer något viktigt i dennes liv och agera stöd gör verkligen att man känner att man kan göra skillnad.

Hur har mötet med människor med olika förutsättningar och bakgrunder format dig som människa?
– Jag tror att jag har blivit mindre dömande och kategorisk. Jag ser att människor inte har samma möjligheter och att det ofta finns en förklaring till varför det ser ut som det gör.

Mia Edwall Insulander påminns om detta budskap varje gång hon tar trappan upp till övervåningen. Där hänger nämligen glaskonstverket ”You, Me and the Rest of Us” av Monica Guggisberg och Philip Baldwin, vars budskap är att alla människor är lika värda, men har olika förutsättningar att tillvarata sina mänskliga rättigheter.

Mia Edwall Insulander är tacksam över att hon har haft en trygg uppväxt. Hon växte upp i Stockholmsförorten Bromma tillsammans med lillebror, mamma och styvpappa. 

Efter att ha avslutat studierna på bland annat Södra Latins gymnasium, där hon inriktade sig mot teater, fortsatte Mia Edwall Insulander att studera litteraturvetenskap och att utbilda sig till skådespelare. Hon medverkade bland annat som skådespelare i musikalen “Hello Dolly” som framfördes på Skandiateatern i Norrköping. 

Men oron över att inte kunna försörja sig på skådespelaryrket bidrog till att Mia Insulander Edwall valde att utbilda sig till jurist istället. Helt främmande för yrket var hon inte, eftersom hennes mamma var verksam som advokat. På den humanjuridiska advokatbyrån Insulander Lindh blev de kollegor.  Att arbeta tillsammans med sin mamma beskriver Mia Insulander Edwall som “både positivt och negativt”. 

– Vi var båda medvetna om att vår relation behövde bli mer professionell på byrån. Visserligen hade min mamma väldigt bra koll på mitt liv, men å andra sidan fick jag ett mycket bra stöd och vägledning av henne.

Lärdomarna från skådespelaryrket fick Mia Edwall Insulander nytta av i rättssalen.

– Jag processade en hel del och då hade jag glädje av att jag kände mig trygg i att tala inför folk och att stå i fokus. 

Under tiden som advokat lärde sig Mia Edwall Insulander vikten av att hitta samförståndslösningar.

– Att tvista i domstol gör sällan någon glad. Det blir så tydligt vem som är vinnare och vem som är förlorare och att då blir förhållandet infekterat, vilket ofta drabbar barnen. 

Insikten om att hållbara och långsiktiga lösningar ofta bygger på att parterna själva kommer överens gjorde att Mia Edwall Insulander utbildade sig till medlare.

– På byrån såg vi ett stort behov av medlare med adekvat kompetens. När föräldrabalken ändrades 2006 och man införde en bestämmelse om att domstolen kunde förordna om medlare i vårdnadstvister var det mest socialsekreterare och pensionerade domare som agerade medlare. Här såg vi en en möjlighet att bistå.

Idag är det för lätt att ta en tvist till domstol, anser Mia Edwall Insulander. Hon skulle gärna vilja se ett liknande krav som finns i många andra länder om att en tvist måste föregå av samtal innan den tas upp i domstol. 

Kommer fokuset på familjerätten att öka med dig som generalsekreterare?

– Det är ingen agenda som jag har. Jag vill verka för att Advokatsamfundet ska fortsätta vara en stark röst i samhällsdebatten. Att värna rättssäkerheten i en tid när fundamentala rättssäkerhetsprinciper ifrågasätts ser jag som en av Advokatsamfundets främsta uppgifter. 

Det är framförallt inom det kriminalpolitiska området som Mia Insulander Edwall ser tendenser på att förslagen från de politiska partierna inte hinner utredas ordentligt.

– Allt fler röster höjs om att införa anonyma vittnen. En grundläggande princip inom brottmål är att veta vem som vittnar mot dig, för att kunna försvara sig. I den typen av diskussioner måste vi komma in och påminna om det bredare perspektivet. 

Dessutom vill Mia Insulander Edwall upplysa allmänheten om vad advokatrollen innebär.

– Det är inte många som förstår skillnaden mellan att anlita en advokat och en jurist. Till skillnad från en jurist måste en advokat iaktta god advokatsed, vilket bland annat innebär att advokaten är skyldig att vara lojal med sin klient och att enbart verka för hans eller hennes bästa. Allmänheten behöver förstå att advokater är till för dem och att det inte behöver vara så krångligt att anlita en advokat. 

Har du någon personlig dröm?
Mia Edwall Insulander tänker efter och säger:

– Min personliga dröm är att skriva en roman. Den ska handla om relationer mellan människor.  

Om man vill läsa hennes bok får man dock vänta ett tag. Uppdraget som generalsekreterare tar mycket tid i anspråk och det är det som Mia Edwall Insulander vill fokusera på just nu.

Mia Edwall Insulander inspireras av att prata med människor

Född: 1973.

Utbildning: Litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, skådespeleri och teater vid Folkuniversitet och därefter juridikstudier vid Stockholms universitet.

Karriär: Advokat och delägare i den humanjuridiska advokatbyrån Insulander Lindh under 20 år.

Lön: 170 000 kronor i månaden.

Bor: Östermalm, Stockholm.

Familj: Man och två döttrar, 11 och snart 15 år.

Drivkraft: Möten med människor.

Karriärtips: Att prata med olika typer av människor, för då får man nya idéer och insikter.Det berikar även att ägna sig åt något annat än det man arbetar med, till exempel att läsa romaner eller att ägna sig åt någon sport. 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons