"Att vara genuint kund-centrisk är en avgörande framgångsfaktor för företag i den digitala transformationen", säger Fredrik Lindblad, ny toppchef på PWC, som Global Experience Consulting Leader.
"Att vara genuint kund-centrisk är en avgörande framgångsfaktor för företag i den digitala transformationen", säger Fredrik Lindblad, ny toppchef på PWC, som Global Experience Consulting Leader. Foto: PWC Sverige
Revision

Svensken som blir ny global toppchef på PWC

Fredrik Lindblad har utsetts till Global Experience Consulting Leader på revisions- och rådgivningsjätten.

Uppdaterad 2020-10-28
Publicerad 2020-10-26

Nu axlar svenske Fredrik Lindblad rollen som ny toppchef på PWC, som Global Experience Consulting Leader. Han blir därmed ansvarig för ett nätverk av 3 000 experter på 40 kontor runtom i världen.   

– Vi hjälper våra klienter att fokusera fullt på sina egna kunder och deras upplevelser, säger Fredrik Lindblad, som de senaste två åren har varit ansvarig för PWC:s Experience Consulting-satsning inom EMEA-området.

Det var efter framgångar inom Experience Consulting i EMEA-området som PWC:S globala nätverk fick upp ögonen för honom. Det nya uppdraget innebär att Fredrik Lindblad ska driva revisions- och rådgivningsföretagets satsning på bättre kundupplevelser och högre kreativitet världen över. I praktiken innebär det att hjälpa klienterna att identifiera helt nya tillväxtområden.

– Att vara genuint kund-centrisk är en avgörande framgångsfaktor för företag i den digitala transformationen. När vi lyckas kombinera vårt erbjudande inom Experience Consulting med andra strategiska rådgivningsuppdrag kan vi både identifiera helt nya tillväxtområden för våra klienter samt även säkra att allt förändringsarbete har kunden i fokus. Det är en stor utmaning att lösa för våra klienter samtidigt som det från vårt håll kräver en genuin förståelse för klienternas olika utmaningar och arbetssätt, säger han.

PWC sammanfattar sin rådgivningsmetod inom ramen för BXT, där bokstäverna representerar Business Experience och Technology. Metoden innebär att man samlar experter från en rad områden för att gemensamt skapa värde för kunderna. Tanken är att företaget ska kombinera den fysiska och den digitala världen för att hjälpa företag dra nytta av nya tankesätt och nya tekniker. Den pågående pandemin har snabbt skapat en mer komplex och digital omvärld för många företag, och för att möta det behovet har PWC globalt sett nu valt att fokusera ytterligare på sitt Experience Consulting-erbjudande.

PWC Sverige köpte innovationsbyrån Pond 2017 som ett startskott för sin Experience Consulting-satsning och på kundlistan finns bland annat Electrolux, SJ och Friday’s for the Future.

– SJ är ett exempel på en klient som vi jobbat med som verkligen satt kunden i centrum för allt dom gör. Tillsammans har vi jobbat mycket med att förstå deras kunders behov och sedan  jobbat iterativt  med att gå från idé till konkreta digitala produkter och tjänster, säger Fredrik Lindblad.

 

Platsannonser

Logga in