FinansNyhet

SVCA, Nasdaq och Allbright vill främja mångfald tillsammans

Nasdaq SVCA MångfaldNasdaq SVCA Mångfald
Monalotte Theorell Christofferson, styrelseordförande, SVCA. Foto: SVCA
Publicerad

SVCA, Nasdaq och Allbright ska utbilda bolagsledningar om mångfald.  

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA, Nasdaq och stiftelsen Allbright inleder ett samarbete som syftar till att främja mångfaldsarbetet i näringslivet. Det pågår redan idag ett flertal mångfaldsinitiativ genom SVCA och hos enskilda medlemmar som nu kompletteras med det nya samarbetet. 

SVCA ser mångfald och meritokrati som en affärsstrategisk fråga. En mångfald av perspektiv förbättrar både beslutsfattande och interna processer vilket leder till att vi kan bygga bättre bolag och därmed skapa högre avkastning, säger Monalotte Theorell Christofferson, ordförande i  Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA, till Realtid. 

I första etappen av samarbetet erbjuds bolagsledningar utbildningar under första kvartalet 2021. Utbildningarna är riktade till noterade bolag i Norden och Baltikum men även onoterade bolag som är hel- eller delägda av medlemmar i SVCA och dess nordiska systerföreningar.

Annons

Vad är det konkreta målet med samarbetet? 
– Syftet är att ytterligare främja utvecklingen och att det ska komplettera det aktiva arbete som sker ute hos medlemmarna. Det pågår sedan länge flera initiativ såsom Level 20 och mentorsprogram, man erbjuder internships och praktikplatser, man ställer krav på rekryteringsfirmor i rekryteringsprocesser och många firmor mäter och följer upp hur det ser ut på den egna firman och i portföljbolagen på styrelse- respektive ledningsnivå. Vi vill hjälpa bolagen genom att tillhandahålla fakta, verktyg och praktiska erfarenheter och det är en styrka att göra detta tillsammans med Nasdaq och Allbright som har både kompetens och erfarenhet inom området.  

Hon fortsätter:

– Förändring tar tid men på sikt är jag övertygad om att detta kommer leda till synbara förbättringar på lednings- och styrelsenivå hos både noterade och onoterade bolag och att det leder till att vi bättre kan tillvarata all den kompetens som finns ute i näringslivet. 

Annons

Hur mycket ska parterna investera i initiativet? 
– Det är inte fastställt utan ett samarbete som har etablerats.

Hur länge ska det pågå? Vilka ska delta?
– Detta är en första del i ett initiativ som kommer utvecklas över tid. Den första delen lanseras redan under första kvartalet 2021 som ett utbildningspaket som kommer erbjudas under 2021 till noterade bolag i Norden, samt onoterade bolag hel- eller delägda av medlemmar i SVCA och dess nordiska systerföreningar. Det är ett samarbete mellan Nasdaq, stiftelsen Allbright, Aktive Ejere i Danmark, FVCA i Finland och SVCA i Sverige. 

Vilka orsaker ser ni till Sveriges mångfaldsbrist? Hur ser ni på att Sverige, som anses vara ett föregångsland, rankas bland de sämsta vad gäller mångfald i näringslivet, och inte minst inom finansbranschen?
– Mångfald är en viktig fråga som hela finansbranschen jobbar hårt med, men vi har tyvärr inte kommit så långt som vi skulle vilja ha gjort. Varför det sett ut så historiskt är svårt att säga men det viktiga är att frågan nu är uppe på agendan och vi ser en positiv utveckling särskilt bland nyrekryteringar. Och det är bra att det är fokus på dessa frågor från media och att det finns ett stort intresse hos allmänheten, så att den aktiva dialogen fortsätter på alla håll. 

Annons

Hur ser mångfaldsarbetet ut hos SVCA? Hur ser er ledning ut i ett mångfaldsperspektiv?
– SVCA är mycket liten intresseförening med två anställda. Könsfördelningen är 50/50.

Hur ser ni på bristen av mångfald bland företag som får in riskkapital?
– Det är viktigt att fortsätta arbetet med att förbättra mångfalden inom investeringsorganisationerna. Genom en ännu större medvetenhet, en aktiv dialog och transparens kring mångfaldsfrågor och hur det påverkar investeringsbeslut så hoppas och tror jag att vi kommer att se en förbättring över tid.

Vilka konkreta resultat samarbetet ska uppnås är lite oklart, utöver att öka medvetenhet om Sveriges näringslivs brist på mångfald.
– Tillsammans ska Nasdaq, Allbright och SVCA utbilda och föra en aktiv dialog med svenska bolag i syfte att de ska bli betydligt mer diversifierade och skapa förutsättningar för att bättre tillvarata en bredd av kompetens. Det faktum att vi gör detta tillsammans innebär att våra insatser kan få större spridning och öka chansen till faktisk förändring. Och förändring behövs, kommenterar Amanda Lundeteg, vd på Allbright.

Mångfald i Sverige

Enligt Allbrights senaste rapport har jämställdhet och mångfald backat I Sveriges börsnoterade bolag i samband med Covid-pandemin. När Allbright för åtta år sedan offentliggjorde för första gången namnen på de bolag som inte befordrat en enda kvinna till ledningen, utgjorde dessa 39 procent av börsens bolag. Sedan dess har listan minskat med någon procentenhet varje år men ökade igen melland 2019 och 2020, från 20 procent 2019 till 21 procent 2020. Bolag med jämställda ledningsgrupper utgör samtidigt 19 procent av börsens bolag för andra året i rad.

Sverige rankas i sin helhet först inom EU på jämställdhetsindex med 83,6 av 100 poäng, enligt European Institute for Gender Equalitys Gender Equality Index 2019. Sverige har behållit sin topplacering sedan 2005. Med anledning av att Sveriges framsteg sedan 2005 har gått långsammare än i andra EU-länder har skillnaden mellan Sverige och EU:s snitt minskat under perioden. De största förbättringarna som skedde i Sverige 2005-2017 finns inom områdena makt (+ 9,3 poäng) och kunskap (+ 5,7 poäng). Sveriges framsteg var långsammare inom tidsdomänerna (+ 0,5 poäng) och pengar (+ 2,7 poäng).

Sverige rankas däremot näst sämst av nio undersökta länder sämst är Frankrike vad gäller diskriminering på arbetsmarknaden som är baserad på ursprung och hudfärg, enligt en studie genomförd av Mossavar-Rahmani Center for Business & Government, Harvard Kennedy School. Diskriminering var lägre i de andra sju länderna, nämligen Storbritannien, Kanada, Belgien, Nederländerna, Norge, USA och Tyskland.

Annons