Nytt jobb

Skandias chefsjurist till Kompass

Advokatbyrån förstärker inom försäkringsrätt.

Uppdaterad 2016-02-24
Publicerad 2016-02-24

Kompass Advokat rekryterar Skandias chefsjurist Viveka Classon som senior advisor och förstärker verksamheten inom försäkringsrätt. Det ökade fokuset på segmentet beror på en stark kundefterfrågan, där majoriteten kommer från försäkringsbolagen.

Kundefterfrågan beror framför allt på allt större regleringar, omfattande produktutveckling och ett behov av digitalisering och breddning av bolagens försäljningskanaler genom nya samarbeten.

-- Om och om igen får vi höra från våra klienter hur värdefullt det är med en advokatbyrå som förstår försäkringsbolagens affär och de utmaningar branschen står inför. Många byråer erbjuder hjälp vid tvister men få fokuserar på bolagens behov att skapa och förverkliga sina affärsstrategier och stärka sin roll på marknaden. Med Viveka hos Kompass kan vi erbjuda en närmast unik kompetens som såväl ledningsgrupper som chefsjurister och compliance officers kommer att ha nytta av, säger Kompass grundare Anna Lööv.

Viveka Classon har erfarenhet av försäkringsrörelserätt, strategisk juridisk rådgivning, försäkringsavtalsrätt, försäkringstransaktioner, interna omstruktureringar och compliancefrågor.

Behovet av juridiskt stöd inom försäkringsområdet ökar framför allt på grund av Solvens II, menar Classon.

-- Efter bolagens implementering av Solvens II som har varit kostsam och påfrestande på organisationerna är det inte osannolikt att vi står inför en konsolideringsfas där behoven av juridiskt stöd ökar, till exempel vid omstruktureringar och portföljöverlåtelser. Bolagen behöver anpassa sig för nya regelverk för försäljning och distribution, samtidigt som ökande konkurrens från inhemska och utländska aktörer ställer krav på produktutveckling och effektivisering genom till exempel digitalisering, säger hon.

Advokatbyrån har även genomgått en renodling av verksamheten förra året, vilket Realtid rapporterade om.

Transaktionsteamet som bestod av Johan Renström, Johan Berg och Frida Sander startade egen verksamhet under namnet Sander Renström Berg Advokat medan Kompass bestämde sig för att fokusera på kärnområdena försäkringsrätt, dataskydd, kommersiella avtal samt marknadsföringsrätt och e-handel.

 

Platsannonser

Logga in