FinansNyhet

Sju av tio inom finans omotiverade på jobbet

distansarbete, distansjobbdistansarbete, distansjobb
Publicerad

Närmare sju av tio medarbetare inom finansbranschen i Sverige har haft svårt att motivera sig på jobbet under pandemin, visar en ny undersökning.

Anne Smitt

Undersökningsföretaget Yonder har på uppdrag av Workday undersökt hur pandemin har påverkat medarbetare arbets- och karriärmässigt. Drygt 17 000 medarbetare, i företag med fler än 250 anställda, i nio europeiska länder tillfrågades: Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Sverige, Schweiz, Italien och Belgien. 

I Sverige deltog 2 007 personer inom branscherna finans/ekonomi, IT/tech/telekom, detaljhandel/restaurang och professionella tjänster. 

Drygt hälften av de svenska medarbetarna i undersökningen har arbetat hemifrån under pandemin och hela 84 procent av dem som arbetar inom finans. Ungefär hälften av dem som har arbetat hemifrån känner sig mindre stressade och mer produktiva. Däremot känner sig hela två tredjedelar mer isolerade av distansarbete, vilket är högre än det europeiska snittet på 50 procent –  trots att vi i Sverige har haft färre restriktioner än övriga europeiska länder i undersökningen.

Annons

”Arbetet har för många skalats ned till bara rena huvuduppgifter”

– Primärt tror jag att vi kan tolka detta som effekt av att vi under lång tid arbetat på distans och då har arbetet för många skalats ned till att bestå av det som kan beskrivas som ”bara rena huvuduppgifter”. Kreativa diskussioner vid kaffemaskinen, överhörning av konversationer och spontana infall som för många utgör den roliga delen av jobbet har försvunnit. Och därför tror jag att människor känner sig isolerade och till viss del frusterade, säger Karin Hagman, Nordenchef på Workday, och fortsätter:

– Sedan gjordes undersökningen i slutet av förra kalenderåret, närmare jul, och det är en mörk och tråkig tid på året då vi svenskar är rätt sociala och ser fram emot adventsfika, lucia och julbord på jobbet. När den guldkanten plötsligt är borttagen har det såklart en viss påverkan. Sedan tror jag att hur vår coronastrategi har debatterats i våra medier och i vårt samhälle kanske har skapat en högre grad av ifrågasättande, då vi inte har haft lika tydliga lagmässiga lockdowns som resten av Europa.

Annons

Svenskar och britter är de som har haft svårast att motivera sig på jobbet under pandemin, där 51 procent av svenskarna har svårt att hitta motivationen och 53 procent av britterna – att jämföra med det europeiska genomsnittet på 46 procent. 

”Finansbranschen har kanske haft ett mer traditionellt arbetssätt med kontorsarbete som norm och då blir omställningen större”

I Sverige är det medarbetarna inom finans som har haft allra svårast att hitta motivationen där 67 procent, närmare sju av tio, har haft utmaningar med motivationen. Bristen på motivation hänger ihop med uteblivna löneförhöjningar och att inte kunna interagera med sina kollegor på samma sätt som före pandemin. 

Annons

– För det första är det väldigt svårt att titta på problemet generellt, eftersom det förmodligen finns lika många olika orsaker till bristande motivation som det finns personer. Men om man arbetar i en bransch där jobbet vanligtvis går ut på mycket mänskligt samarbete, där man arbetar i team och träffar kunder, så blir det en större förändring när den typen av fysiska möten har tagits bort. Det kan upplevas som extra negativt i jämförelse med till exempel techbranschen, där man även innan pandemin har haft möjlighet till distansarbete och ett mer flexibelt arbetssätt. Finansbranschen har kanske haft ett mer traditionellt arbetssätt med kontorsarbete som norm och då blir omställningen större, säger Karin Hagman. 

”Arbetsgivare måste lyfta frågan hur man kan behålla och utveckla nyckelkompetens till en strategisk nivå”

Ungefär en tredjedel (31 procent) av de svenska medarbetarna svarar också att de sannolikt kommer att leta efter ett nytt jobb inom tolv månader, vilket är högre än det europeiska genomsnittet (25 procent). 

Drygt en tredjedel av svenskarna känner att pandemin har haft en negativt påverkan på karriärutvecklingen, där framför allt yngre medarbetare har upplevt detta starkast.

– Utifrån resultatet av undersökningen måste arbetsgivare lyfta frågan hur man kan behålla och utveckla nyckelkompetens till en strategisk nivå för att inte riskera tappa sina anställda, säger Karin Hagman och fortsätter:

– Medarbetarna har en inneboende frustration och arbetsgivare behöver bli ännu bättre på att lyssna på vad de anställda tycker. Tänk om de som uttryckt att de vill byta jobb, kan byta internt istället. Då finns det mycket att vinna, både för medarbetarna som känner att de kan utvecklas och för arbetsgivaren som kan behålla kompetens.
 

Annons