FinansNyhet

Setterwalls prioriterar psykisk hälsa vid återgång till kontoret

Sigridur Albertsdottir, SetterwallsSigridur Albertsdottir, Setterwalls
Sigridur Albertsdottir, HR- och kommunikationschef, Setterwalls
Publicerad

”Som arbetsgivare är vi ansvariga för den psykosociala arbetsmiljön och behöver vara uppmärksamma på hur pandemin och hemarbetet har påverkat oss”, säger Sigridur Albertsdottir, HR- och kommunikationschef på den affärsjuridiska byrån Setterwalls.

Anne Smitt

På Setterwalls förbereder man sig för återkomst till kontoret så snart restriktionerna lättar. 

– Vid återkomst är det primära att vi har kontroll på de risker som finns i arbetsmiljön, både med hänsyn till smittan men även andra risker som kan uppstå. Vi som arbetsgivare är ju inte enbart ansvariga för den fysiska miljön utan även för den psykosociala arbetsmiljön. Återkomst till kontoret efter så lång tid är en ny situation för oss alla så vi behöver vara uppmärksamma på det som sker, åtgärda om det behövs, följa upp och justera om så krävs. Vi behöver inte minst vara uppmärksamma på den psykiska hälsan och hur pandemin och hemarbetet har påverkat oss, säger Sigridur Albertsdottir, HR- och kommunikationschef och fortsätter: 

Annons

”Jag tror att det viktiga vid återgång till kontoret, oavsett i vilket format, så behöver vi vara ödmjuka inför situationen, vara inlyssnande och redo att agera vid behov”

– Vidare så tror jag att ett närvarande ledarskap, en genomtänkt plan och en tydlig kommunikation kommer att vara de viktigaste faktorerna för en lyckad och trygg återkomst för våra medarbetare. Jag tror att det viktiga vid återgång till kontoret, oavsett i vilket format, så behöver vi vara ödmjuka inför situationen, vara inlyssnande och redo att agera vid behov. Detta är nytt för oss alla och vi behöver hjälpas åt för att det ska bli så bra som möjligt. 

Fram till dess fortsätter Setterwalls att underlätta för distansarbete och kommer även i fortsättningen att ge utökade möjligheter för medarbetarna att arbeta hemifrån. 

– Vi har sett i våra interna undersökningar att de flesta av våra medarbetare förväntar sig en viss möjlighet till arbete hemifrån, när det passar. Detta har ju fungerat väldigt fint under pandemin och vi som organisation har lärt oss en hel del och det tycker jag vi ska ta vara på i fortsättningen också. Vi ser också att väldigt många längtar tillbaka till kontoret och den sociala närvaron, så behov av ett gemensamt kontor ska vi inte underskatta heller, säger Sigridur Albertsdottir. 

Annons

”Att kunna erbjuda flexibilitet kommer att vara en konkurrensfaktor för oss som arbetsgivare. Nästan så jag vill säga att hybridkontoret blir det nya normala.”

Hon tror att möjligheten till distansarbete kommer vara viktigt både för att rekrytera nya talanger och för att behålla befintliga medarbetare. 

– Att kunna erbjuda flexibilitet kommer att vara en konkurrensfaktor för oss som arbetsgivare. Nästan så jag vill säga att hybridkontoret blir det nya normala, säger Sigridur Albertsdottir. 

Annons

”Vi uppmanar såklart samtliga våra anställda att vaccinera sig för att bidra till mindre smittspridning i samhället”

På Setterwalls har man inga planer på att kräva att medarbetarna är fullvaccinerade för att få komma tillbaka till kontoret.  

– Men vi uppmanar såklart samtliga våra anställda att vaccinera sig för att bidra till mindre smittspridning i samhället och även för att hjälpas åt att bidra till en trygg arbetsplats, säger Sigridur Albertsdottir och fortsätter:  

 – Visserligen kan det uppstå situationer, som resor eller kundmöten, som kräver att våra medarbetare är vaccinerade. Då får vi lov att ta hand om dessa situationer separat. Men ett generellt krav på vaccination kommer vi inte att ha som det ser ut nu.  

Setterwalls har inte erbjudit anställda någon kompensation för att de har behövt arbeta hemifrån eller några fördelar för dem som väljer att återgå till kontoret. 

”Vi ser inte återkomst till kontoret som en löneförhandlingsfråga”

– Men vi har såklart erbjudit utrustning för att ge förutsättningar för att arbeta hemifrån. Samtidigt har vi inte haft vårt kontor stängt, så vid behov och när arbetet har krävt det har man kunnat sitta där. Vi har ju den fördelen att de flesta har ett eget rum, som gör det lättare att undvika smittspridning, säger Sigridur Albertsdottir och fortsätter: 

– Vi ser inte återkomst till kontoret som en löneförhandlingsfråga. Vi vill ju skapa så bra arbetsmiljö på vårt kontor som möjligt så att våra medarbetare vill komma tillbaka. Och jag upplever faktiskt att vi har det så idag.  

Hur påverkas era fasta kostnader av hybridkontoret? 

– Vi kan inte se att dessa påverkas i någon större grad idag. Vi kommer att behålla våra lokaler som de är. De flesta har eget rum eller delar med någon och vi kommer att fortsätta med det. Varje medarbetare kommer att ha sin fasta plats. 

Hur skapar man en företagskultur med hybridkontor? 

 – Företagskulturen byggs hela tiden oavsett om vi arbetar på kontoret eller på distans. Innan pandemin kunde man förlita sig mer på att genom aktiviteter och umgänge på kontoret skapa mer av en personlig kultur. Under pandemin har vi fått flytta fokus till andra delar som skapar den gemensamma kulturen, exempelvis de digitala mötena, chattar samt vår kommunikation via e-mail eller intranätet, och samtidigt arbeta med att behålla det personliga, säger Sigridur Albertsdottir och fortsätter: 

– Med en hybridarbetsform så kommer företagskulturen att utvecklas utifrån de förutsättningarna. Jag tror att det finns spännande möjligheter att skapa en personlig och engagerande företagskultur där våra medarbetare kan bli sitt bästa jag. Kulturarbetet behöver såklart göras genom målmedvetna handlingar som förstärker det goda i vår existerande kultur. De viktigaste pusselbitarna i handlingarna är en gemensam vision, att våra ledare tydligt och klart visar vägen och själva anammar kulturen samt en bra och tydlig kommunikation.  

Annons