– Det har varit en spännande period att få vara med och leda styrelsens arbete på Fjärde AP-fonden. Vi har upplevt såväl en finans- som skuldkris och detta till trots har fonden levt upp till sina långsiktiga avkastningsmål, sade hon i ett pressmeddelande i samband med att hon ställde sin plats till förfogande i januari.