Finans Nyhet

Säljare inom bank, finans och försäkring bland de bäst betalda

Jan Zetterström, förbundsordförande Säljarnas RiksförbundJan Zetterström, förbundsordförande Säljarnas Riksförbund
Jan Zetterström, förbundsordförande på Säljarnas Riksförbund. Foto: Säljarnas Riksförbund
Publicerad

Snittmånadslönen för en person som under 2020 arbetade med försäljning utan personalansvar har minskat med 8 procent. Högsta snittlöner återfanns i bland annat finansbranschen.

Realtid.se

I samband med att andelen rörlig lön kraftigt minskade under 2020, till 11 procent från 19 procent under 2019, så minskade även snittmånadslönen med 8 procent. De högsta snittlönerna återfanns inom data och IT, följt av bank, finans och försäkring och fordonsindustrin. Generellt har branscher med högre snittlön en högre andel rörlig lön, men det finns även en koppling mellan budgetstorlek och lönenivå. Det framgår av årets utgåva av “Försäljningslönebarometern 2021” som branschorganisationen Säljarnas Riksförbund genomfört. 

SäljarnasKälla: Säljarnas Riksförbund, Försäljningslönebarometern 2021

Månadslönen, fast och rörlig, uppgick under 2020 för en person som arbetade med försäljning utan personalansvar till 47 202 kronor, en minskning från 51 234 kronor. år 2019. Generellt sett var personer verksamma inom försäljning nöjda med sina arbeten. Mest missnöje genererade områden kopplade till lön och provisions- och bonusmodeller, framgår det av rapporten.

Annons

– Vi kan se en dramatisk skillnad i lön från bransch till bransch, där situationen med coronapandemin har medfört att vissa säljare har tjänat betydligt mindre än andra, exempelvis inom storkök, säger Jan Zetterström, förbundsordförande på Säljarnas Riksförbund, i en skriftlig kommentar.

Skillnader i lön beroende av personalansvar, budget, kön och ålder

Löneskillnaden för personer utan personalansvar och personer med personalansvar var 43 procent. Vidare hade män 9 procent högre fast lön än kvinnor och, om man jämför den totala lönen, fast och rörlig, var lönen 12 procent högre. Skillnaden förklaras bland annat genom att “kvinnor i undersökningen är överrepresenterade i roller och branscher med en lägre lönenivå” samt att “kvinnor i lägre utsträckning har en budget och personer utan budget har generellt lägre lön,” skriver  Säljarnas Riksförbund. Det är även värt att notera att det, upp till 45 år, finns ett tydligt samband mellan stigande ålder och stigande lön. Efter 45 år så avtar löneökningstakten.

Källa: Säljarnas Riksförbund, Försäljningslönebarometern 2021Källa: Säljarnas Riksförbund, Försäljningslönebarometern 2021

Annons

Datainsamlingen till “Försäljningslönebarometern 2021” gjordes under januari och februari 2021 bland drygt 3 900 personer verksamma inom sälj från hela Sverige.

Annons