FinansNyhet

Så mycket tjänade Nordeas koncernledning 2020

Frank Vang-Jensen NordeaFrank Vang-Jensen Nordea
Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, Nordea
Publicerad

Nordeas ökade avkastning lyfte koncernledningens rörliga ersättning under 2020.

Marlène Sellebråten

Nordeas koncernchef Frank Vang-Jensens samlade ersättning ökade med 14,82 procent under 2020. Den utbetalda ersättningen uppgick till 2,042 miljoner euro (cirka 20,8 miljoner kronor) och den intjänade ersättningen till 2,541 miljoner euro (cirka 25,9 miljoner kronor). Vidare tilldelades Nordeas koncernchef aktier till ett värde av 160 557 euro (cirka 1,6 miljoner kronor). Det framgår av Nordeas ersättningsrapport för styrande organ för 2020. 

Tillförordnad vice-vd Jussi Koskinens ersättning ökade under perioden med 16,46 procent. Den utbetalda ersättningen uppgick till 548 304 euro (cirka 5,5 miljoner kronor) och den intjänade ersättningen till 722 192 euro (cirka 7,3 miljoner kronor).  Vidare tilldelades Nordeas koncernchef aktier till ett värde av 96 747 euro (cirka 1 miljon kronor). 

Koncernledningens fasta grundlön har i stort sett varit oförändrad under 2020. Det är den rörliga delen av lönen, som är kopplad till bolagets resultat som ligger bakom ersättningsökningen. Under perioden har bankens intäkter minskat med 1,82 procent, avkastning på eget kapital ökat med 42 procent och K/I-tal minskat med 3,51 procent. I rapporten bekräftar Nordea att ersättningspolicyn följts under 2020 och att inga avvikelser förekommit.

Annons

NordeaKälla: Nordea, Ersättningsrapport för styrande organ 2020

Samtliga styrelseledamöter har ett fast grundarvode samt eventuella extra arvoden kopplade till arbete i olika kommittér. Grundarvodet fastställdes av bolagsstämman 2020 till 300000 euro (cirka 3 miljoner kronor) för ordförande, 145 000 euro för vice ordföranden (cirka 1,4 miljoner kronor), samt 95 000 euro  (cirka 0,9 miljoner kronor) för övriga ledamöter.

Fler arbetsuppgifter i lågkostnadsländer

Vidare har det under 2020 inte förekommit speciella åtgärder som följd av covid-pandemin; inga uppsägningar eller lönesänkningar har förekommit med anledning av just pandemin och de mål för rörlig ersättning har legat fast för 2020. Under helåret 2020 har samtidigt den genomsnittliga ersättning till Nordeas medarbetare minskat med -6,30 procent.

Annons

Jämfört med 2016 har den genomsnittliga ersättning av Nordeas medarbetare varit i stort sett oförändrad under 2020, detta som en följd av att Nordea flyttat arbetsuppgifter till låglöneskotnadsländer för att minska personalkostnaderna, skriver Nordea i ersättningsrapporten.

Annons