Rutger Arnhult
Rutger Arnhult. vd Klövern. Foto: TT
Nytt jobb

Rutger Arnhult slutar som vd i Klövern – föreslås bli ordförande i Castellum

Rutger Arnhult avser att lämna rollen som vd på Klövern och även lämna styrelsen i såväl Klövern som Corem för att istället kliva in som styrelseordförande i Castellum. Valberedningen i Castellum är dock oenig om förslaget.

 

Uppdaterad 2020-12-30
Publicerad 2020-12-29

Castellum, Corem Property Group och Klövern meddelar alla idag tisdag 29 december att valberedningen i Castellum föreslagit Rutger Arnhult som styrelseordförande samt att denne kommunicerat att han kommer att sluta som vd för Klövern samt lämna styrelsen i Klövern och Corem Property Group.

Castellums valberedningsledamöter Vincent Fokke, representerande Stichting Pensioenfonds ABP, och Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum, har reserverat sig emot förslaget. Så skriver de i ett pressmeddelande:

– Rutger Arnhult kontrollerar, tillsammans med närstående parter, i praktiken de börsnoterade fastighetsbolagen Klövern AB (publ) och Corem Property Group AB (publ). Dessa bolag är konkurrenter till Castellum. Vi tror inte att det är till nytta för samtliga aktieägare i Castellum, och inte heller förenligt med god bolagsstyrning, att ha en styrelseordförande i Castellum som är involverad i konkurrerande verksamhet. Det kommer inte göra någon skillnad i praktiken om Rutger Arnhult slutar som verkställande direktör i Klövern samt lämnar styrelsen i Klövern och Corem Property Group. Även om detta skulle vara ett permanent arrangemang kommer Rutger Arnhult fortfarande att vara starkt engagerad i verksamheten hos dessa konkurrenter till Castellum.

Vidare anser Fokke och Strömberg att som stor aktieägare i Castellum Rutger Arnhult kan rimligtvis påverka styrelsesammansättningen i Castellum, vilket kan leda till överrepresentation för Rutger Arnhult. 

– Nuvarande styrelse är välfungerande och har levererat utmärkt avkastning under ett antal år kombinerat med en låg riskprofil. Vi anser att det kommer vara till nackdel för styrelsearbetet i Castellum att ha en styrelseordförande som är engagerad i konkurrerande verksamhet. Därtill ser vi en förhöjd risk att några av de nuvarande styrelseledamöterna inte kommer att stanna kvar som styrelseledamöter om Rutger Arnhult väljs som styrelseordförande, fortsätter de.

Rutger Arnhult kommer att lämna sin befattning som vd i Klövern, som han haft sedan den 1 januari 2012, senast 25 mars 2021. Han lämnar även då styrelsen i Klövern och Corem Property Group. En rekryteringsprocess inledds omedelbart.  

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in