EQT:s hr-chef Tomas Lindén och Allbrights vd Amanda Lundeteg. Foto: EQT/Allbright
Jämställdhet

Riskkapitalbolagen svarar på Allbrights "skamrapport"

Allbrights rapport om den skamligt låga nivån av kvinnor i riskkapitalbolagens ledningar har uppmärksammats stort under måndagen, och bolagen själva håller med. "Den kommer inte som en överraskning och vi jobbar aktivt på att förbättra oss", säger EQT:s hr-chef Tomas Lindén till Realtid.

Uppdaterad 2017-03-06
Publicerad 2017-03-06

Det står minst sagt dåligt till med jämställdheten i riskkapitalbolagen – endast tre procent av alla partner är kvinnor, och i 15 av 18 bolag som stiftelsen Allbright granskat finns ingen kvinnlig partner alls.

Enligt Amanda Lundeteg, vd för stiftelsen Allbright, är den låga andelen kvinnor på partnernivå hos riskkapitalen "siffror som vem som helst skulle skämmas för". Hon säger sig aldrig tidigare ha sett ett så bedrövligt resultat efter en branschgenomgång.
– I stort sett alla människor i Sverige berörs av riskkapitalbolagens verksamheter på något sätt. Bolagen har genom sitt ägande en total omsättning på över 300 miljarder kronor i Sverige. Det motsvarar cirka åtta procent av BNP. De är i allra högsta grad med och formar samhället. Men bara några enstaka kvinnor får vara med och bestämma riktningen, säger Amanda Lundeteg.

En förklaring  till  frånvaron  av  kvinnor, menar Amanda Lundeteg, är att partner på riskkapitalbolag odlar en myt om sig själva, om att de har ett så pass självuppoffrande jobb att det inte finns tid för varken familj eller fritid. En bild som avskräcker många kvinnor i familjebildande ålder.
– Riskkapitalisterna skräder ogärna orden när de pratar om sig själva. Att framställa sig som tuff, uthållig och redo att offra allt för arbetet är norm. Det är relevant att fråga sig vad riskkapitalisterna får ut av detta skådespel, menar Lundeteg.

Amanda_Lundberg_vd_Allbright.jpg

Amanda Lundeteg, vd Allbright.
Amanda Lundeteg, vd Allbright.


Dessvärre har denna mytbildning spridit sig ända till universiteten där endast 17 procent av de kvinnliga studenterna på landets ekonomutbildningar kan tänka sig att arbeta på ett riskkapitalbolag. Motsvarande siffra för manliga studenter är 62 procent.
– En homogen riskkapitalbransch riskerar att gå miste om perspektiv och lukrativa investeringsmöjligheter, säger Amanda Lundeteg vidare och manar investerarna att pressa på för förändring. Framför allt investerare som förvaltar skattebetalarnas pengar, som pensions- och försäkringsbolag.

Under måndagen svarade Svenska riskkapitalföreningen, SVCA, på Allbrights rapport och kallar den "välkommen och väntad". En huvudorskad till att det ser ut som det gör, menar SVCA, är att så få kvinnor väljer finansinriktning på universiteten. Man menar dock att utvecklingen går i rätt riktning och säger sig gärna vilja samarbeta med exmeplevis Allbright om hur mångfalden kan öka på alla nivåer inom riskkapitalbranschen.

Realtid.se ringde upp Tomas Lindén, hr-chef på EQT som är Sveriges största riskkapitalbolag för att få en kommentar till Allbright-rapporten. Han går inte förvånande på samma linje som SVCA.
– Rapportens siffror kommer inte som någon överraskning för oss; vi har faktiskt varit aktivt medverkande till den. Den låga andelen kvinnor på partnernivå är naturligtvis inte bra alls och vi jobbar aktivt för att förbättra oss, och för att förbättra mångfalden generellt, inte bara vad gäller kvinnor.

Kan du ge några exempel?
– EQT är en global firma, så vi jobbar med de här frågorna på alla våra marknader. Vi informerar om vad vi gör på nyckelutbildningar i de länder vi verkar i. Vi har speciella internship-program för kvinnor. Vi ställer krav på de rekryteringsfirmor vi anlitar att alltid ha mångfaldskriteriet i åtanke. Vi förbättrar möjligheterna för både kvinnor och män att kunna ha ett fungerande familjeliv och samtidigt göra karriär, exempelvis har vi ett minimum på 16 veckors föräldraledighet oavsett vilket land man är anställd i. En stor utmaning är också att underlätta så att man efter föräldraledigheten framgångsrikt kan komma tillbaka och fortsätta sin karriär. Vi ingår just nu även i ett forskningsprojekt på Handels vars mål är att ta reda på varför det är så få kvinnor inom finansbranschen generellt sett.

Tomas_Linden_hr-chef_EQT.jpg

Tomas Lindén, hr-chef EQT.
Tomas Lindén, hr-chef EQT.


Men trots allt så har ni för tillfället bara en kvinnlig partner i Sverige?
– Det stämmer, hon heter Åsa Riisberg och är just nu föräldraledig med sitt tredje barn. Vår vd Thomas von Koch har också varit föräldraledig, vilket visar att det faktiskt går att kombinera karriär och familj. Vi jobbar som sagt på att bli bättre på jämställdhet och mångfald, fast det kommer att ta tid eftersom det kan ta upp till tio år att bli partner. Men det ser hoppfullt ut för framtiden; på nivån under partner är 32 procent av våra investeringsrådgivare kvinnor, och av de nyanställda förra året var 42 procent kvinnor.

Vad skulle du säga att EQT missar genom att ha en så stor brist på mångfald, i alla fall i ledningen?
– Vi tror att mångfald ger fler perspektiv, leder till en bättre dialog och bättre beslutsfattande. På det hela taget förbättrar det oss som investeringsrådgivare, vilket i förlängningen skapar en högre avkastning åt EQT:s kunder.

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in