Grant Thorntons hr-chef Susanna Drakenberg. Fotograf: Håkan Målbäck
Revision

Revisionsbyrån som växer med 15 procent – bara under hösten

"Vi planerar att rekrytera cirka 150-180 nya medarbetare under hösten". Det säger Grant Thorntons hr-chef Susanna Drakenberg i Realtids åttonde del av artikelserien om rekrytering hos revisons- och advokatbyråerna. 

Uppdaterad 2017-09-13
Publicerad 2017-09-12

Grant Thorntons hr-chef Susanna Drakenberg kommenterar:

 Hur många rekryterar ni i höst?

– Vi har fortsatt stor tillväxt på alla våra 24 kontor och planerar att vi kommer rekrytera cirka 150- 180 nya medarbetare under hösten (totalt ca 300 per år).
 
Hur många av dessa är revisorer?

– Cirka 30 procent. 
 
Till vilka områden rekryterar ni flest?

– Vi har ett kontinuerligt rekryteringsbehov inom alla våra affärsområden. Sett till antalet som vi rekryterar är det flest inom revision och redovisning (Ekonomiservice).
 
 Hur gör ni för att locka folk till er?

– Det lockar såklart att Grant Thornton är tvåa i Sveriges bästa Arbetsgivare och branschbäst för fjärde året i rad. Lika viktigt som det är för oss att rekrytera nya medarbetare, är det att behålla och utveckla de vi har. Vi har stort fokus på våra medarbetare, på ledarskap och utveckling. Vi jobbar med gemensamma framgångsfaktorer som alla varit med och tagit fram, det är kärnan i vår kultur och det är vi stolta över att visa upp. 

Susanna Drakenberg fortsätter: 

– Vi försöker också visa på bredden av karriärvägar internt, där chefsspåret inte alltid är det kandidaten strävar efter. Ett exempel är branschinriktning som vi ser är attraktivt i rekryteringssammanhang. Något som vi även märkt är lockande är att våra kunder är entreprenörsbolag och företag i tillväxt, vilket är spännande att få vara en del av. Hos oss får man tidigt ta eget ansvar, det är också något som lockar.
 
  Är rekrytering en utmaning?

– Vi har ett bra flöde med kandidater till våra Junior Associate-tjänster där vi rekryterar direkt från universiteten. Där vi ser en utmaning idag är rekrytering av mer erfarna medarbetare, de som jobbat 4-5 år inom branschen och de som är mer seniora. De processerna tar oftast längre tid.

Platsannonser