Cederquists managing partner Tone Myhre-Jensen och Eva Dahl, hr-chef.
Juridik

"Rekrytering en av våra mest centrala frågor"

Under 2017 har byrån rekryterat 25-30 biträdande jurister och planerna är att rekrytera ytterligare 30 biträdande jurister med start under 2018. I fjärde delen av vår artikelserie om rekrytering hos revisons- och advokatbyråerna är det nu dags för Cederquist. 

Uppdaterad 2017-09-06
Publicerad 2017-09-05

Det går bra för advokatbyrån Cederquist. Under 2016 hade byrån  en tillväxt på 14 procent och större vill de bli.

Idag har byrån 150 medarbetare samlade under ett och samma tak i centrala Stockholm. 

Cederquists mål är att "fortsätta vara en av Sveriges modernaste byråer och arbetsplatser, där alla medarbetare kan utveckla sin fulla potential". Det finns en ökad efterfrågan på Cederquists tjänster och byrån fokuserar därför extra mycket på ledarskap och företagskulturen, den så kallade "CQ-andan", i syfte att behålla sin personliga kultur och laganda.

Tone Myhre-Jensen,  managing partner på Cederquist och  Eva Dahl hr-chef på Cederquist kommenterar: 

Hur många biträdande jurister rekryterar ni i höst?

– Under 2017 har vi rekryterat 25-30 biträdande jurister till flera av våra verksamhetsgrupper. Vi planerar att rekrytera ytterligare cirka 30 biträdande jurister med start under 2018 och därutöver ett antal juriststudenter. Det är något fler än vad vi har rekryterat under de senaste åren, vilket är en effekt av att vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster.

 Vilken är deras ingångslön - med tingserfarenhet och utan?

– Ingångslönen för en nyutexaminerad jurist på Cederquist är 31.500 kronor. För de som har suttit ting eller har en dubbelexamen i ekonomi är ingångslönen 32.500 kronor.

 Till vilka rättsområden rekryterar ni flest?

– Vi rekryterar till samtliga rättsområden under året och anställer vanligtvis flest till våra transaktionsgrupper då de är våra största verksamhetsgrupper.

 Hur gör ni för att locka medarbetare till er?

–  Rekrytering är en av våra mest centrala frågor och vi lägger stort fokus på att rekrytera rätt talanger. Vi vill kunna erbjuda våra nya och befintliga medarbetare en modern arbetsplats och vår vision är att alla medarbetare ska kunna utveckla sin fulla potential. För oss innebär det att kunna erbjuda våra jurister nya och digitala arbetsmetoder, en transparent, värderingsstyrd och lyhörd kultur, ett modernt ledarskap och bra utvecklingsmöjligheter. Detta försöker vi alltid att synliggöra i dialogen med potentiella medarbetare och i de forum där vi har möjlighet att kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke. Våra medarbetare får även möjlighet att bli en del av ett sammansvetsat gäng med specialister som tack vare att vi sitter samlade under ett tak, kan arbeta effektivt i det dagliga juridiska arbetet. Korta beslutsvägar och rätt sammansatta projektteam av specialister bidrar till att vi kan allokera rätt kompetens på rätt uppdrag, vilket uppskattas av både medarbetare och kunder. Detta får vi ofta höra är en fördel i valet av oss som arbetsgivare. Vi tror även att vår starka och personliga kultur är en bidragande orsak till att många söker sig till oss, något vi främjar genom de många sociala aktiviteter vi ofta arrangerar på kontoret.

 Är rekrytering en utmaning?

– Vi är medvetna om att det är konkurrens om talangerna och det är en utmaning att både attrahera och behålla dem. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för talangerna. En viktig aspekt i att kunna vara den bästa arbetsplatsen är att tillmötesgå den nya generationens behov och önskemål på en modern arbetsgivare samtidigt som det finns ett behov av en ökad tydlighet kring förväntningar. För unga jurister i arbetslivet tror vi att det är viktigt att de får vara med och bidra och att deras arbete blir av värde. Det är viktigt att juristerna känner att byrån satsar på deras karriärutveckling och att de känner sig sedda som individer. Under hösten har vi därför lanserat ett nytt utbildningsprogram, CQ Academy, där fokus inte bara ligger på juridisk kompetensutveckling. Genom utbildningsprogrammet får juristerna även redskap för att utveckla sitt affärsmannaskap och de får ta del av metoder för att skapa sig en hållbar tillvaro i arbetslivet.

Platsannonser

Logga in