Konjunktur

Positivt för näringslivets tjänstebranscher

Arbetslösheten ligger nu på cirka sju procent. Det är den lägsta nivån på sju år. Samtidigt har Sverige den högsta sysselsättningsgraden i EU.

 

Uppdaterad 2016-04-08
Publicerad 2016-04-08

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) presenterade i dag Finansdepartementets senaste prognos för arbetslöshet och sysselsättning.

Den visar att arbetslösheten sjunker och sysselsättningen är stark.

– Men även om utvecklingen på arbetsmarknaden är positiv är arbetslösheten fortfarande alltför hög och alltmer ojämnt fördelad, säger Ylva Johansson.

Efterfrågan i ekonomin är stark och det förväntas leda till att sysselsättningen ökar snabbare än arbetskraften. En av tre sektorer där regeringen ser en särskilt positiv trend under de kommande åren är näringslivets tjänstebranscher.

– Alla män och kvinnor som kan jobba, ska jobba. Den svenska modellen har sett till att vi har en välutbyggd välfärd som gör att alla kan gå till jobbet. Det kräver att individen tar ansvar och tar till vara på de utbildningsmöjligheter som ges och söker de jobb som erbjuds.

Regeringen bedömer att det stora antalet asylsökande inledningsvis kommer öka efterfrågan i ekonomin och bidra till högre sysselsättning och lägre arbetslöshet på kort sikt. Samtidigt medför utvecklingen utmaningar då det tar tid för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

I takt med att allt fler av de nyanlända kommer in i arbetskraften förväntas nedgången i arbetslösheten stanna av från 2018 och framåt.

Det är därför än mer angeläget att de nyanländas etablering på arbetsmarknaden går så snabbt som möjligt, slår regeringen fast.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in