Financial Conduct Authority
Foto: Shutterstock
Finans

Nytt krav i Storbritannien: 40 procent i styrelsen ska vara kvinnor

Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet kräver nu utnämning av fler kvinnor och icke-vita minoriteter till ledningen för Storbritanniens största företag.

Uppdaterad 2021-07-30
Publicerad 2021-07-28

Financial Conduct Authority (FCA) föreslår också att minst en ledande befattning, såsom bolagsordförande, verkställande direktör eller ekonomichef, ska innehas av en kvinna och minst en styrelseledamot bör ha en icke-vit etnisk minoritetsbakgrund. Det rapporterar Reuters.

Förslagen bygger på frivilliga initiativ för att öka mångfalden, men tvingar företag att göra mer. Storbritanniens 350 största börsnoterade företag har i stort sett uppnått ett mål om 33 procent kvinnor i sina styrelser men har underskridit ett mål att de 100 största London-noterade företagen ska ha minst en icke-vit i styrelsen år 2021.

Förslagen förväntas träda i kraft i slutet av 2021 efter ett offentligt samråd och kommer att påverka 1 106 företag, som måste uppfylla målen eller förklara för aktieägarna i sina årsrapporter varför de har brustit.

Konkurrensverket säger att man längre fram kan se till att utvidga rapporteringen och målen till andra områden som sexuell läggning och funktionshinder och andra aspekter av mångfald, till exempel lägre socioekonomisk bakgrund.

FCA föreslår också att ett större antal börsnoterade företag ska publicera en ökad mängd mångfalds- och inkluderingsdata i ett standardiserat format.

Mångfaldsmålen ska gälla för brittiska och utländska företag med aktier i antingen premium- eller standardnoteringssegmenten på Londonbörsen.

 

Platsannonser

Logga in