Nya föreskrifter ska minska stress och mobbning

Ohälsa som ett resultat av stress eller mobbning är vanligt förekommande på många arbetsplatser. För att komma tillrätta med dessa problem har Arbetsmiljöverket utarbetat nya föreskrifter som alla arbetsgivare måste följa från och med den sista mars.

 

Uppdaterad 2016-04-01
Publicerad 2016-03-31

De nya föreskrifterna innebär att arbetsgivare måste se till att arbetstagare inte får en ohälsosam arbetsbelastning och att arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa.

Arbetsgivare måste också klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.

– Ohälsan visar sig hos individerna, men orsakerna finns främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på jobbet, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Enligt en ny undersökning gjord på uppdrag av Arbetsmiljöverket uppgav över hälften av de cirka 1 000 arbetsgivarna och 2 000 arbetstagarna som tillfrågades att de känner någon som är i riskzonen för att bli sjuk på grund av stress på jobbet (55 procent respektive 72 procent).

Många känner också någon som blir eller har blivit mobbad eller kränkt på jobbet (36 procent respektive 44 procent).  

Platsannonser