FinansNyhet

Ny dom banar vägen för fler arbetspendlare in till Sverige

Deloitte UppehållstillståndDeloitte Uppehållstillstånd
Martina Ogenhammar, Head of Immigration och Senior Manager, Deloitte. Foto: Deloitte
Publicerad

”Migrationsöverdomstolens dom öppnar för fler arbetspendlare in till Sverige”, säger Martina Ogenhammar på Deloitte, som fick rätt i ärendet. 

Marlène Sellebråten

Den 3 september gav Migrationsöverdomstolen Deloittes klient rätt om att en person som inte är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater, en tredjelandsmedborgare, som arbetar i Sverige men är bosatt utomlands uppfyller kravet på vistelse, enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen, och därmed kan beviljas ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd. Med hänvisning till att kravet på vistelse inte var uppfyllt då individen inte varit bosatt i Sverige, hade Migrationsverket avslagit klientens förlängningsansökan. Innebörden av termen ”vistelse” och huruvida bosättning krävdes för ett förlängt tillstånd hade tidigare inte prövats.

– Detta är en väldigt positiv dom för mobil personal och visar behovet av att utmana migrationsreglerna och på så vis driva rättsutvecklingen framåt, säger Martina Ogenhammar, Head of Immigration och Senior Manager, Deloitte, till Realtid.

Hon fortsätter: 

– De tidigare begränsningarna för pendlare som är tredjelandsmedborgare påverkade många företag och dess anställda negativt, särskilt i Öresundsregionen i och med att det är många som är bosatta i Danmark och arbetar i Sverige, och vice versa. Domen medför ett efterlängtat prejudikat som ger pendlare som inte är bosatta i Sverige rätt till uppehålls- och arbetstillstånd. 

Ärendet som Migrationsöverdomstolen prövade gällde en kvalificerad medarbetare av amerikanskt ursprung bosatt i Danmark som pendlar till Sverige i arbetet. Frågan om termen ”vistelse” innebär ett krav på att vara bosatt i Sverige blev först aktuell när dennes tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd skulle förnyas.

I och med att domen är prejudicerande måste nu Migrationsverket rätta sig efter den i framtida mål om förnyelse av tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd, mål som i vissa fall lett till utvisningar av högkvalificerad arbetskraft. Detta är en nyckelfråga för Sveriges växande tekniksektor, där brist på kvalificerad arbetskraft råder. 

Deloitte argumenterade i Migrationsöverdomstolen för att det inte skulle finnas något krav på bosättning i Sverige för att få ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd förlängt. Ett sådant krav finns inte heller i andra länder såsom exempelvis Finland, Norge, Italien eller Polen, enligt Deloittes genomgång. Viktigt är även att ta hänsyn till lagstiftarens syfte med reglerna kring arbetskraftsinvandring, det vill säga att möta Sveriges behov av högkvalificerad personal, menar Martina Ogenhammar.

– Migrationsöverdomstolen gick på vår linje och dömer att det inte finns något krav på bosättning i Sverige för att få förlängt uppehålls- och arbetstillstånd. Detta mycket positiva resultat blir en viktig hörnpelare i det fortsatta arbetet med att matcha migrationsregelverket med verkligheten för mobil personal, säger hon. 

Nästa fråga på agendan, enligt Martina Ogenhammar, blir att se över möjligheterna för pendlare att erhålla tillstånd på mer permanent basis,  

Annons