FinansNyhet

Nordea enda banken när IT-studenter rankar attraktiva arbetsgivare

studenterstudenter
Foto: Javier Trueba via Unsplash
Publicerad

Finansbranschen lär ha det tufft med att rekrytera IT-studenter och ingenjörer i konkurrens med IT- och teknikbolag.

Marlène Sellebråten

Det blir en tuff uppförsbacke för finansbranschen med att attrahera de allt mer eftertraktade IT-studenterna och ingenjörerna. Den pågående digitaliseringen av finanssektorn innebär ett ökat behov av tekniskt kunnig personal. Sett till attraktionskraft platsar dock endast en aktör, Nordea, inom finans bland de arbetsgivare som IT-studenterna anser vara mest attraktiva, enligt Universums undersökning ”Nordics Ideal Employer Rankings 2021”. Bland ingenjörsstudenterna återfinns inga finansbolag alls. Google, Microsoft och IBM anses vara de mest attraktiva arbetsgivarna för IT-studenter och Microsoft, Sweco och Siemens för ingenjörsstudenter.

Bankerna attraktionskraft bland svenska ekonomistudenter. Källa: Universum

För ekonomistudenter är finansaktörerna bättre positionerade. Det är dock Microsoft som toppar listan på de mest attraktiva arbetsgivarna följt av fyra konsultbolag:  EY, McKinsey, PwC och Deloitte. Första finansaktören på listan är Nordea på åttonde plats. På listan återfinns även Danske Bank (11), Handelsbanken (12), Nordnet (15), SEB (16) och Swedbank (23).

Annons

Management & strategiconsultings attraktionskraft bland svenska ekonomistudenter. Källa: Universum

Vänlig arbetsmiljön minst viktig för svenska studenter i Norden

Möjligheten till en hög lön (54 procent) och en trygg anställning (53 procent)  är de viktigaste faktorerna när svenska studenter väljer arbetsgivare. Därefter kommer möjligheten att få bra referenser (49 procent), varierade arbetsuppgifter (42 procent) och till sist en vänlig arbetsmiljö (38 procent). 

I dessa hänseenden skiljer sig svenska studenterna från nordiska grannarna. För de finska studenterna är varierade arbetsuppgifter den allra viktigaste faktorn (65 procent) och för norska studenter är en vänlig arbetsmiljö absolut viktigast (68 procent). Danska studenterna anser, likt svenska studenterna, att en hög lön är viktigast följt av en vänlig arbetsmiljö (48 procent) och bra referenser (48 procent). Därmed är en vänlig arbetsmiljö minst viktig för svenska studenterna (38 procent). 

Annons

Väljer bort företag som inte bryr sig om hållbarhet

Sammanlagt 38 procent av de svenska studenterna säger att de skulle exkludera en arbetsgivare om denne inte visar någon engagemang för hållbarhetsfrågor. Viktigast inom hållbarhet är miljön, följd av social hållbarhet och sist finansiell hållbarhet.

Lägre löneförväntningar bland svenska studenterna

Danske studenter har högsta förväntan om ingångslön, på 4 730 euro per månad, jämfört med 4 225 euro per månad bland norska studenter. Svenska studenter har bara högre förväntningar än finska studenter, om 3 384 euro per månad respektive 3 077 euro.

I samtliga nordiska länder förväntar sig kvinnliga studenter en lägre lön än manliga studenter. Skillnaden är som minst i Sverige, på 6 procent, jämfört med 9 procent i Danmark och Norge och 8 procent i Finland.

Annons
Annons