Partner content

När kunden inte betalar

Har din kund inte betalat fakturan? Känner du hur både tid och pengar rinner genom fingrarna när du tänker på allt jobb du måste lägga ner för att få betalt? Då är det bra att ha koll på vilka rättigheter du har och vad du kan göra för att få dina pengar. Här guidar vi dig genom dina möjligheter.

Realtid.se
Uppdaterad 2021-10-14
Publicerad 2021-10-14

Kom ihåg betalningsvillkoren

Som företagare har du alltid rätxt att ta ut dröjsmålsränta, men när du säljer till privatpersoner kan den förhandlas bort. För att undvika diskussioner med kunden i ett senare läge är det därför viktigt att specificera betalvillkor som kredittid, dröjsmålsränta, påminnelseavgifter och förfallodatum på både offerter och i kundavtal.

Dröjsmålsräntan beräknas på faktureringsbeloppet (inkl. moms). Du får inte ta ut ränta på andra avgifter som kan uppstå, till exempel faktureringsavgift, påminnelseavgift eller inkassoavgift. Räntan börjar du räkna från fakturans förfallodag. Om ni inte avtalat om dröjsmålsränta går det att räkna ut den i efterhand genom att summera den aktuella referensräntan med 8 procent. Den aktuella referensräntan hittar du på Riksbankens hemsida.

Genom ditt medlemskap hos
Realtid får du Lexly Business
Premium gratis i 3 månader
(värde 699 kr/mån ex moms).

Ta hjälp av inkassoföretag

Om kunden inte betalar trots att du skickat betalningspåminnelser, kan du ta hjälp av ett inkassoföretag för att få in betalningen. Du rätt att ta ut 180 kronor i avgift om du skickar ett inkassokrav.

Låt Kronofogden driva in skulden

Om du ändå inte får betalt kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det kostar 300 kr, men du kan begära ersättning för denna kostnad från kunden. När du skickat in din ansökan måste kunden delges och bekräfta att den tagit emot betalningsföreläggandet innan Kronofogden kan börja driva in skulden. Du kan under vissa omständigheter delge betalningsföreläggandet själv, så kallad partsdelgivning, med hjälp av ett auktoriserat delgivningsföretag. Det får däremot inte medföra stora merkostnader för den som är betalningsskyldig. Kronofogdemyndigheten avgör om partsdelgivning är lämpligt.

Direkt till domstol om kunder bestrider

Väljer kunden i något läge att bestrida betalningsansvar, oavsett om det görs efter faktura, påminnelse, inkassokrav eller ansökan om betalningsföreläggande, kan du inte fortsätta att driva fordran själv. I stället måste du stämma kunden i domstol som då får reda ut tvisten.

Om du vill fortsätta driva processen och din fordran totalt överstiger ett halvt prisbasbelopp, tar en allmän domstol över ärendet och behandlar det precis som ett vanligt tvistemål. Om fordran är lägre än ett halvt prisbasbelopp kommer målet istället att handläggas i domstol som ett förenklat tvistemål. Då får du inte ersättning för dina ombudskostnader även om du vinner målet. Bevisbördan ligger helt på dig: du måste alltså bevisa att du har en fordran på kunden.

 

Lexly kan ge stöd och rådgivning om du hamnat i en tvist

Här kan du snabbt och enkelt boka ett inledande kostnadsfritt samtal med en jurist >>

Genom Realtid Premium får du tillgång till Lexly Business

 • Genom ditt medlemskap hos Realtid får du Lexly Business Premium gratis i 3 månader (värde 699kr/mån ex moms).
 • Förvara och hantera dina avtal digitalt - åtkomst även i mobilt läge.
 • Sätt notifiering på avtalen för att undvika kostsamma förlängningar.
 • Gratis risk- och behovsanalys med jurist (värde 1995 kr)
 • Skriv juridiskt korrekta och skräddarsydda avtal gratis online, exempelvis aktieägaravtal, konsultavtal och sekretessavtal.
 • 30 e-signeringar gratis per månad.
 • Ingen bindningstid efter 3 månader.

Är du redan medlem i Realtid Premium? Logga in för att nyttja erbjudandet från denna sida eller Mina Sidor. Är du inte medlem? Skaffa Realtid Premium här>>

SÅ HÄR SKRIVER DU ETT INKASSOBREV

Inkassobrevet ska innehålla: 

 1. Ditt namn
 2. Vad du kräver betalt för
 3. Belopp (inkl. moms)
 4. Räntebelopp
 5. Hur du räknat ut räntan
 6. Övriga kostnader som t ex påminnelseavgift
 7. Tid för att bestrida eller betala (det vanliga är åtta dagar)
 8. Till vilket konto/BG summan ska betalas 
 9. Dina kontaktuppgifter
 10. Vad som händer om kunden inte betala
 11. Kundens namn och/eller bolag
 12. Datum
VAR PROAKTIV

Genom att ange tydliga villkor på fakturor samt i offerter och avtal kan du slippa många bekymmer.

Se till att få med information om:

 • Förfallodatum
 • Hur många dagar kunden har på sig att betala
 • Var pengarna ska sättas in
 • Dröjsmålsränta
 • Påminnelseavgift
 • Vad som händer om kunden inte betalar

Platsannonser

Logga in