Lön

Lönerna inom finans sticker ut

Lönerna i finansbranschen har på senare år dragit ifrån rejält jämfört med andra branscher. Men vad det beror på är oklart menar forskare.

Uppdaterad 2016-07-13
Publicerad 2016-05-24

Mönstret är tydligt både i Sverige och USA berättar Per Strömberg, professor på Handelshögskolan i Stockholm, under ett seminarium på SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

Per Strömberg
Per Strömberg

– Och det blir tydligare ju mer man tjänar, säger han.

Tidigare låg finans lägre, men efter finanskrisen har lönerna gått upp kraftigt jämfört med andra branscher som IT, juridik, revision och consulting. För dem med högst inkomster handlar det nästan om en fördubbling av lönen mellan 1991 och 2010.

Men oavsett vilken nivå man jobbar på så har lönerna ökat betydligt jämfört med andra branscher. En farhåga är att skillnaderna är så stora att man kan tala om kompetensflykt, brain drain, vilket drabbar andra branscher negativt.

I rapporten "Since you're so rich, you must be really smart": Talent and the Finance Wage Premium har Per Strömberg tillsammans med Daniel Metzger och Michael Böhm försökt ta reda på vad skillnaderna beror på.

Bland annat har de tittat på gymnasiebetyg och mönstringsresultat (kognitiva och icke-kognitiva förmågor) för att se om finansbranschen har fler talanger än övriga branscher, vilket möjligtvis skulle kunna förklara löneskillnaderna.

Några sådana kopplingar går dock inte att utläsa av statistiken. Däremot visar den att många av de allra mest begåvade finns inom IT-branschen.

Enligt Strömberg kan rapporten inte förklara varför lönerna gått upp så mycket. Men det finns flera hypoteser som forskarna tänker jobba vidare med.

En är att jobben i branschen blivit alltmer ansvarsfyllda. Därför måste medarbetarna få så höga ersättningar att de inte frestas ta risker med andras pengar. En annan att när vinsterna går upp så får medarbetarna en del av dem genom högre bonusar.

Platsannonser