Örebro universitet har cirka 15 000 studenter och ungefär 1 300 anställda. Universitetet erbjuder cirka 80 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt cirka 600 fristående kurser. Foto: Kicki Nilsson / Icon Photography

"För lite analys på universitetet"

Elvira Gunnarsson är lite besviken över att universitetsstudierna är mer inriktade på fakta än analys. Hon tycker också att det är för stort fokus på akademisk karriär och för dålig koppling till arbetslivet. Men annars är hon väldigt nöjd med studentlivet.

Uppdaterad 2016-09-14
Publicerad 2016-09-14

Många flyttar långt för att börja plugga på universitetet. Men inte 22-åriga Elvira Gunnarsson, som precis påbörjat femte terminen på civilekonomprogrammet vid Örebro universitet. Hon kommer från den lilla orten Vretstorp som ligger fyra mil utanför Örebro.

Berätta varför du valt att gå den här utbildningen?

– Under gymnasiet läste jag en ekonomiinriktning och tyckte det var roligt. Jag fastnade särskilt för marknadsföring och kände att en ekonomiutbildning ger mig en god grund för en framtida karriär inom detta. Sedan var jag allmänt sugen på att få vara student!

Tycker du att studierna har motsvarat dina förväntningar så här långt?

– Både ja och nej. Jag har upplevt universitetsstudierna som mer fokuserade på fakta och mindre på analys än vad jag förväntade mig. För mig har det varit en liten besvikelse, då jag tycker det både är roligare och mer motiverande att arbeta med problemlösning och att få ha ett analytiskt synsätt. Det är enligt mig ett för stort fokus på att ge oss en grund för att fortsätta i universitetsvärlden och för lite anknytning till arbetslivet.

– Det som jag upplevt motsvarat mina förväntningar är livet som student. Tentastress och panik blandat med möjligheten att helt planera sina dagar själv och vara sin egen chef. Gemenskapen man får med andra studenter är ännu bättre än jag förväntade mig!

Vad tycker du är bäst respektive sämst med studentlivet i Örebro?

– Det bästa är absolut det aktiva studentlivet. Örebro är ingen klassisk studentstad och har varit ett universitet i mindre än 20 år, men har trots det ett otroligt levande student- och föreningsliv. Ekonomernas studentsektion Sesam har över 100 aktiva engagerade medlemmar av dryga 600 medlemmar. Det innebär en nästan 50-procentig medlemssanslutning. Det finns alltid något att göra, vare sig du vill gå på ösiga sittningar eller lösa case med framtida arbetsgivare.

– Örebro universitet vågar tänka nytt och vill hela tiden utvecklas, vilket jag ser som mycket positivt. Vi har de senaste åren fått många nya program och vi har upplevt en stor välvilja från vår institution för att vi studenter ska ha det så bra som möjligt.

– Självklart finns det även en del nackdelar. Precis som på många andra orter i Sverige finns det en stor och akut bostadsbrist. Det är något kommunen och regionen måste ta på större allvar, för det påverkar dem på lång sikt i allra högsta grad, men just nu påverkar det oss studenter.

– Jag kan också sakna de starka traditioner som finns på de äldre universiteten. Det hade varit kul att kunna delta i saker som man vet också genomfördes på samma vis för 30 år sedan. Men det är ju på gott och ont att vara ett universitet utan starka traditioner.

Har du börjat fundera på en plan för hur du ska profilera dig i yrkeslivet eller tänker du mer låta slumpen avgöra vad som kommer hända?

– Det är något jag tänkt på väldigt mycket. Örebros ekonomutbildning har en otroligt bra inriktning mot redovisning, men har inte en lika stark tradition när det gäller marknadsföring. Jag funderar på att läsa en dubbelkandidat i ekonomi och media- och kommunikationskunskap. Andra planer jag har är att läsa fria kurser inom marknadsföring på andra universitet eller att försöka skaffa mig meriterande erfarenheter genom sommarjobb och/eller praktikplatser.

– Jag tror slumpen vare sig man vill eller inte kommer påverka vart man tillslut hamnar, men jag har som mål att ge mig själv så goda förutsättningar som jag bara kan fram till dess.

Vi lever i en värld som förändras i snabb takt. Hur tror du att arbetsmarknaden kommer se ut i framtiden?

– Jag tror många arbetsplatser kommer förstå vikten av att medarbetarna mår bra. Det kommer bli friare arbetstider och enklare att jobba från andra platser än ett kontor. Arbetsplatser med extrema krav där många känner stor press kommer alltid finnas, men förhoppningsvis blir de färre och ribban för vad en människa ska hinna med sänks. Jag tror man kommer arbete mer i korta projekt och att arbetsmarknaden blir ännu mer rörlig, säger Elvira Gunnarsson.

Örebro universitet

Alla studenter som medverkar i artikelserien får betygsätta sin utbildning och lärosäte. Betyget ges från 1 till 5 där 1 är ett lågt betyg och 5 ett högt.

Elviras betyg

Gemenskap/Psykosocial miljö på skolan: 4
Lärare: 2
Utbildningens kvalitet: 4
Utbildningens status: 4 (på skolan) 3 (resten av landet)
Skolans status: 3
Skolans lokaler: 4
Aktivt studentliv: 5
Möjlighet till utbytesstudier: 3
Möjlighet att hitta bostad på studieorten: 2
Möjlighet att hitta extrajobb på studieorten: 2

Snittbetyg: 3,3

Platsannonser