FinansNyhet

Länsförsäkringar attraktivare arbetsgivare än Klarna bland akademiker

talangattraktion inom banktalangattraktion inom bank
Julia Granström, Additional Services Specialist på Academic Work Foto: Academic Work
Publicerad

När tekniksektorn lyckas attrahera de yngsta talangerna måste finansbranschen satsa på att bättre möta arbetstagarnas krav på ledarskap, utveckling och digitaliserade arbetsmiljöer.

Marlène Sellebråten

Den arbetsgivare som tror att Coronapandemin och den ökning i arbetslösheten den lett till – inte minst bland yngre yrkesverksamma – har gjort arbetskraften mindre kräsen när det gäller valet av arbetsgivare visar bara blind naivitet, för att inte säga kostsam okunskap. 

Attraktionskraften av finansbranschen har sett bättre dagar. Den bransch som för några år sedan kanske ansågs bland den mest lovande bland nyexaminerade, med hänsyn till såväl karriärutveckling som stabilitet, har blivit något omkörd av teknikbranschen, åtminstone i jakten på de yngsta talangerna. Allt är inte förlorad bara branschen möter yngre yrkesverksammas nya krav. Medan de yngre talangerna dras till de teknikbolag, vilka anses vara mest attraktiva, jobbar finansbranschen allt hårdare med att marknadsföra sig som en attraktiv, IT-intensiv, digital bransch.

I senaste utgåvan av  Academic Works och Kantar Sifos årliga undersökning av yngre “Young Professional Attraction Index” där företagen tagit reda på hur studenter och akademiker i början av karriären ser på sitt yrkesliv och framtida arbetsplatser, finns sammanlagt sju banker på listan. Utöver dessa sju placerar sig Länsförsäkringar, verksam inom både försäkring och bank, på plats 35, den bästa placeringen av alla inom banksektorn. Lite förvånande är det även att Klarna, som bockar såväl startup- som teknikboxen, inte heller lyckas knäppa en topplacering utan får nöja sig med plats 47.

Annons

Mest_attraktiva_arbetsgivare_inom_bank.png

talangattraktion inom bank

“Arbetsgivarnas hantering av pandemin kommer att påverka deras attraktivitet”

Julia Granström, Additional Services Specialist på Academic Work, säger att företagen på listan speglar de arbetsgivare som yngre yrkesverksamma anser vara mest attraktiva, något som händelser kring företagen kan påverka positivt eller negativt. Respondenterna har med egna ord beskrivit vilka arbetsgivare de helst skulle vilja jobba hos. 

– De 100 mest återkommande arbetsgivarna bland fritextsvaren bildar årets lista över mest attraktiva arbetsgivare. Detta gör att i snitt 25 procent av arbetsgivarna på topp 100 listan byts ut varje år, och lika många nya tillkommer. Den vanligaste anledningen till att vissa branscher och arbetsgivare försvinner ur listan eller får minskat utrymme är att det finns andra branscher som är mer närvarande och än mer intressanta för målgruppen. I detta fall skulle jag tro att det beror på att sådant så teknik, IT, hållbarhet samt stabilitet och trygghet överskuggar arbetsgivare inom bank och finans. Young professionals är även en trendkänslig målgrupp som följer såväl samhällsutveckling som nyhetsflöden. Har man sett skandaler eller annan negativ publicitet kring en bransch eller ett företag så kan detta snabbt göra att andra branscher och organisationer går om i attraktivitet, säger Julia Granström.

Annons

”Har man sett skandaler eller annan negativ publicitet kring en bransch eller ett företag så kan detta snabbt göra att andra branscher och organisationer går om i attraktivitet.”

Färre jobb inte lika med lägre förväntningar om arbetsgivaren

Coronapandemin har tveklöst haft en negativ inverkan på arbetsmarknaden, något som inte minst drabbat yngre yrkesverksamma runt om i världen och i Sverige. Enligt Internationella arbetsorganisationen, ILO, minskade den globala arbetstiden under andra kvartalet 2020 med cirka 10,7 procent jämfört med det sista kvartalet 2019. Det motsvarar häpnadsväckande 305 miljoner heltidsjobb.

I Sverige hade fram till mitten av september över 100 000 personer varslats om uppsägning, sedan början av Coronapandemin i mars i år, varav närmare 50 procent i Stockholms län, enligt Arbetsförmedlingen. Sammanlagt har sedan i mars 14 585 arbetstagare varslat inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, 7 436 inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 557 inom finans- och försäkringsverksamhet. Dessutom har 5 200 varslats inom byggverksamhet och 288 inom fastighetsverksamhet, två sektorer som har stor inverkan på finansiella sektorn.

Annons

Med anledning av Coronapandemin har en rad företag genomfört neddragningar under krisen som kanske hade varit nödvändiga först senare, eller inte alls. Hur dessa organisationer genomfört neddragningarna, det vill säga hur väl de hanterat dessa och de medarbetare som fått gå, kan ha en avgörande i organisationernas framtida möjligheter att rekrytera rätt kompetens.

– Coronakrisen har lett till att organisationers arbetsgivarvarumärken blivit synade som aldrig förr. I undersökningen, som genomfördes i början av pandemins utbrott i Sverige, uppger målgruppen att arbetsgivarnas hantering av krisen kommer att påverka deras attraktivitet såväl kortsiktigt som långsiktigt, säger Julia Granström, och hänvisar till ett uttalande från en av undersöknings svaranden: 

– Jag tror att det kommer vara lätt att se vilka arbetsgivare som tar väl hand om sin personal efter denna kris jämfört med de företag som enbart fokuserar på ekonomiska resultat.

Viktigare än någonsin med attraktiv arbetsmiljö

Det vore alltså felaktigt att tro att yngre yrkesverksamma sänkt sina krav vad gäller valet av arbetsgivare på grund av konjunkturläget. Det kan till och med vara snarare tvärtom i och med att pandemin inte bara gett tid till reflektion utan även visat brister på arbetsmarknaden samtidigt som den accelererat digitaliseringen av arbetsmiljöer. 

– Möjligheten att ta itu med social ojämlikhet, förbättra utfallet för alla medborgare, inklusive ge rättvisare tillgång till sysselsättning, får inte missas den här gången. En hållbar återhämtning handlar inte bara om att skapa arbetstillfällen, utan det handlar om att skapa tillgängliga jobb av god kvalitet som förbättrar människors liv, vilket i sin tur skapar mer stabila samhällen, skriver EY i en analys producerad av bolagets affärsområde Global Banking & Capital.

Denna trend är tydlig även i Sverige och speglas i valet av arbetsgivare, enligt Julia Granström: 

– De trender vi kan se tydligast i år är att arbetsgivare där man som medarbetare får vara med och bidra till ett högre syfte, något man upplever som viktigt, är attraktivt för målgruppen. Detta gör att exempelvis arbetsgivare som verkar inom den offentliga sektorn där man får bidra till samhällsutveckling och arbetsgivare som arbetar för/med klimat- och miljöfrågor blir attraktiva för young professionals. 

I och med Coronapandemin har även trygghet och stabilitet blivit viktigare bland yngre yrkesverksamma, vilket reflekteras i populariteten av en rad aktörer inom offentlig sektor. 

– Covid-19 har under våren påverkat vilka arbetsgivare som blir extra intressanta då young professionals nu i större utsträckning än tidigare upplever arbetsgivare som erbjuder trygghet och stabilitet som attraktiva. Detta gör återigen att arbetsgivare inom den offentliga sektorn, som ofta stämmer väl in på beskrivningen trygga och stabila, blir ännu mer attraktiva i år. Covid-19 har även ytterligare stärkt målgruppens redan starka tro på att IT- och teknikutveckling är avgörande för samhällsutvecklingen. Detta gör att arbetsgivare där man kan kombinera exempelvis att arbeta med tekniska lösningar och att arbeta för ett bättre klimat blir mer och mer attraktiva. Två exempel på detta är Northvolt och AFRY som båda rankats högt i årets undersökning, säger Julia Granström.

Våga skryta om framgångar för att attrahera talanger

Vad skiljer topprankade arbetsgivare från dem som hamnar längre ner på listan handlar huvudsakligen om två saker: för det ena känner de mest attraktiva arbetsgivare målgruppen yngre yrkesverksamma, för det andra kommunicerar de med målgruppen om det som kan vara attraktivt för dessa.

– De arbetsgivare som toppar listorna är ständigt aktuella, innovativa och bra på att kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke. Efter att ha genomfört undersökningen i sex år vet vi att man som arbetsgivare måste våga skryta om sina framgångar och ta plats i sociala medier för att nå fram till målgruppen young professionals, säger Julia Granström och fortsätter:

Topprankade arbetsgivare är även bra på att arbeta med de faktorer vi vet är viktiga för målgruppen vid val av arbetsgivare. I denna undersökning undersöker vi både vilka arbetsgivare som är mest attraktiva, men även vilka faktorer som är viktigast för målgruppen vid val av arbetsgivare. […] Faktorer såsom goda utvecklingsmöjligheter, bra chef och ledarskap samt intressanta och utmanande arbetsuppgifter är sådant som finns med på topplistan även i år. […] Arbetsgivare längre ner på topp-100-listan syns generellt sätt inte lika mycket i målgruppens vardag och är inte lika bra på att sprida bilden av sig själva som attraktiva arbetsgivare i forum där målgruppen finns.

Annons