Dennis Campbell, professor på Harvard Business School.
Bank

"Kopplingen mellan bonusar och prestation är svår att bevisa"

"Svenska Handelsbankens modell väcker intressanta frågor om hur väl bonusar egentligen leder till resultat." Det säger Dennis Campbell, professor på Harvard Business School.

Uppdaterad 2020-07-14
Publicerad 2020-07-13

Handelsbanken fångade Dennis Campbells uppmärksamhet för cirka fem år sedan. Sedan dess har han skrivit två fallstudier om banken, och hans slutsatser utmanar den vanliga uppfattningen om kompensationsstrategier.

Dennis Campbell säger att Handelsbankens anställda är mycket motiverade trots avsaknaden av bonusar. Det som slog honom var Handelsbankens platta hierarki är och hur viktiga filialchefer är.

– Handelsbanken framstod som ett riktigt intressant exempel eftersom banken har ovanliga nivåer av starkt engagemang, säger Dennis Campbell i en intervju med Bloomberg.

Bankbonusar har blivit ett allt mer uppmärksammat ämne sedan finanskrisen 2008. Regeringar och tillsynsmyndigheter har lagt press på branschen att visa återhållsamhet med löner och istället använda överskottsmedel för lån till företag som drabbats av covid-19-krisen.

Många banker har klagat över att sådana begränsningar gör det svårt att locka rätt talang. Men kopplingen mellan bonusar och prestanda är svår att bevisa, enligt Campbell.

– Handelsbanken har fungerat på detta sätt sedan 1970-talet och har haft högre avkastning på eget kapital än sina branschkollegoer, inte bara i genomsnitt under de åren utan bokstavligen varje år, som går tillbaka så långt och har också haft en bråkdel av låneförluster jämfört med sina konkurrenter under ett visst år, inklusive i år där det funnits stora ekonomiska kriser.

Dennis Campbell säger att hans studie visade att filialchefer på Handelsbanken "verkligen bryr sig på djupet" om förhållandet mellan kostnader och inkomst.

Handelsbankens vinstdelningsplan - Oktogonen, som också innehar en 10 procentig andel i företaget - innebär att anställda måste vänta tills de fyller 60 för att se något av pengarna.

– Det minskar risken för att de kommer att jaga kortsiktiga vinster utan att ta hänsyn till långsiktiga resultat. 

Enligt Dennis Campbell är den viktigaste insikten att Handelsbanken har lyckats skapa "en mycket stark kultur", som enligt honom är ett mer kraftfullt sätt att generera långsiktiga vinster än ett bonusprogram. 

Platsannonser