FinansNyhet

Kompetensutveckling allt viktigare för att lyckas i karriären

Alexandra Furst PwC UndersökningAlexandra Furst PwC Undersökning
"Det är många som tror att den egna kompetensen blir en allt viktigare del av det personliga varumärket och att fler kommer att erbjuda sin kompetens för kortare uppdrag", säger Alexandra Fürst, PwC.
Publicerad

Att ta till sig ny kompetens blir allt viktigare för att lyckas på framtidens arbetsmarknad, där fyra av tio tror att deras jobb inte kommer finnas kvar på grund av teknikutvecklingen.

Anne Smitt

Pandemin har tvingat oss att ställa om till nya sätt att arbeta med ökad digitalisering och distansjobb. De flesta har anpassat sig snabbt och är positiva till teknikutvecklingen, visar PwC:s undersökning där över 32 000 anställda på företag och organisationer över hela världen har deltagit och svarat på frågor kring hur pandemin påverkat arbetssituationen och hur de ser på framtiden. Men ändå tror fyra av tio inte att deras jobb finns kvar om fem år just på grund av teknikutvecklingen. 

– Samtidigt är det väldigt många som bekymrar sig över konsekvenserna. Till exempel så säger 60 procent att de är oroade för att automatisering leder till utslagning av många jobb. 39 procent menar till och med att teknikutvecklingen innebär att deras eget jobb antagligen har försvunnit inom fem år, säger Alexandra Fürst, ansvarig för People & Organisation Consulting, PwC, i ett pressmeddelande.

Ungefär hälften tror att de traditionella anställningsformerna försvinner i framtiden och mer än hälften tror att endast få människor kommer att ha en stabil långvarig anställning i framtiden. 

Annons

– Istället är det många som tror att den egna kompetensen blir en allt viktigare del av det personliga varumärket och att fler kommer att erbjuda sin kompetens för kortare uppdrag, säger Alexandra Fürst.

Kompetensutveckling blir allt viktigare för att klara sig på framtidens arbetsmarknad. 40 procent av medarbetarna i studien har förbättrat sina digitala färdigheter under pandemin och hela 77 procent är redo att lära sig nya färdigheter eller helt omskola sig. 

– För att kunna dra nytta av den här inställningen behöver många arbetsgivare bli bättre på att utveckla de egna medarbetarna. Där är vi inte riktigt idag. Det är knappt hälften – 46 procent – som säger att de har ökat sin kompetens via jobbet. Faktum är att det bara är marginellt fler än de 40 procent som har lärt sig genom att hitta lösningar på egen hand, via till exempel video på nätet, podcasts eller e-learning, berättar Alexandra Fürst.

Annons

Endast 9 procent av de som kan arbeta på distans vill återgå till den fysiska arbetsplatsen på heltid. En klar majoritet föredrar en blandning av distansarbete och fysisk närvaro på kontoret. 

Ett högre syfte med jobbet blir också allt viktigare. 75 procent av de tillfrågade vill jobba för en organisation som bidrar positivt till samhället. För yngre (18-34 år) är det dock viktigare att maximera inkomsten i första hand.

Annons