FinansNyhet

Kompetensutveckla dig med ”Fintech for Executives”

Publicerad

KTH Executive School och Realtid Akademis fintech-program, ”Fintech för Executives”, är anpassat för ledare inom finansbranschen och omkringliggande verksamheter. Sista anmälningsdag 22 augusti.

Realtid.se

För att finansbranschen ska kunna ta en proaktiv roll i den pågående fintech-disruption krävs uppdaterade kompetenser om de viktigaste fintech-trenderna. Nordens ledande tekniska högskolan, KTH, har en lång tradition av att väva sammans skolans spets inom teknik, däribland AI och Machine Learning, och entreprenörskap med bland annat KTH Innovation, högskolans inkubator- och acceleratorprogram. 

Det är just med ambitionen att erbjuda executives inom finans ökad och omedelbart användbar förståelse av disruption,  dess risker och möjligheter, som KTH Executive School teamar nu upp med Realtid om ”Fintech for Executives”, Sveriges första fintech-program för finansbranschen. 

Agneta Rinman, KTH Executive SchoolAgneta Rinman
Strategy & Learning Director, VD
KTH Executive School

Annons

– Vi vill ge deltagarna nya insikter kring relevanta ämnen i skärningen teknik och affär. Kunskapen ska delas på ett sätt som är lätt att ta tills sig, inspirerande, och inte tar så mycket tid i anspråk. Därför har vi har valt att genomföra Fintech for Executives som en prenumerationstjänst med tre kortare sessioner under året, säger Agneta Rinman, Strategy and Learning Director och vd för KTH Executive School, och fortsätter:

– Teknologin driver en snabb förändring inom finansbranschen och traditionella finansaktörer är utsatta för disruption; var man än sitter i en organisation är det affärskritiskt att förstå den nya tekniken, vad den kan göra för oss och möjligheterna den medför men även riskerna som uppstår om vi inte håller oss uppdaterade och agerar.  

Maria Pellborn, vd, Realtid Media Maria Pellborn
VD
Realtid Media 

Annons

– Detta är första gången KTH skapar en Fintech school och det är den första i sitt slag i Sverige för branschen. Och vi är så stolta över att KTH Executive school har valt Realtid som partner. Vi vill bidra till en god samhällsutveckling med vår medieplattform En framgångsrik samverkan mellan akademi och näringsliv är avgörande för att forskningssatsningar och kunskap ska mynna ut i fler innovationer och affärsmöjligheter . Kunskapsbrist är ett hot mot företagens tillväxt. Min förhoppning är att alla chefer och beslutsfattare anmäler sig, förståelse för teknik berör alla idag, säger Maria Pellborn, vd för Realtid Media.

”Teknikdrivna affärsmodeller ställer krav på förändring. Förståelse för de här drivkrafterna tydliggör möjligheter och begränsningar, vilket är avgörande för att  höja relevansen av den befintliga affären och skapa helt nya affärsmöjligheter.”

Vad kan deltagarna förvänta sig från programmet?
– Deltagarna, vare sig de är vd, CFO, HR-chef eller sitter i styrelsen, kan räkna med att i tre olika sessioner få grundläggande kunskap om teknik bakom fintech och om viktiga affärsaspekter av den nya tekniken. Du som deltar ska få något användbart men också förhoppningsvis bli nyfiken att lära mer, säger Agneta Rinman. 

Annons

– På tre timmar får deltagarna en grundläggande orientering i de utvalda och aktuella ämnena AI, strategisk cybersäkerhet och digital hållbarhet.

Hur går programmet till i praktiken?
– Vi är måna om att de insikter programmet förhoppningsvis ger är direkt användbara och kan få impakt i de företag deltagarna representerar. Första tillfället är i september. På tre timmar ger vi deltagarna en bra förståelse för hur machine learning och neural networks faktiskt fungerar.

– Nästa tillfälle fokuserar på strategisk cybersäkerhet och behandlar de risker finanssektorn är utsatt för och hur perspektiv behöver förändras för att företag ska vara mer motståndskraftiga. Även här har KTH en kunskapsspets och utbildar bland annat försvarets cybersoldater.

– Det sista tillfället handlar om digital sustainability och behandlar hur proaktivt hållbarhetsarbete kan skapa konkurrensfördelar som förverkligas med digitala lösningar och hur dessa anammas.

Läs mer här. >>

Fintech for Executives

 

Start
September

Tidsåtgång
Tre interaktiva learning-sessioner @ tre timmar vardera. Kursen är på engelska

Ämnen

– Under the Hood of Machine Learning
– Strategisk Cybersecurity
– Sustainable Digital Innovation

Anmälan här >>
Sista anmälningsdag 22 augusti. Realtid Premium-medlemmar kan logga in och få kursen till medlemspris.

Pris
14 900 SEK ex moms. Du får dessutom Realtid Premium gratis under två månader när du anmäler dig till kursen.

Praktisk info

Kurstider 

– Dag 1: 23 september 2021 8.30-11.30 live online 
– Dag 2: 27 januari 2022 8.30-11.30 live online 
– Dag 3: 5 maj 2022 8.30-11.30 live online 

Seminarieledare

Under the Hood of Machine Learning
Ulf Änggård, Director Industrial and AI, KTH Executive School

Ulf Änggård

 

 

 

 

 

 

Strategic Cybersecurity
Agneta Rinman, Director Strategy and Learning, CEO, KTH Executive School

Agneta Rinman

 

 

 

 

 

 

Sustainable Digital Innovation
Staffan Movin, Director Infra Service, KTH Executive School

Staffan Movin

Annons