Sten Bauer
Advokat Sten Bauer, ansvarig för arbetsrättsgruppen på advokatbyrån Baker McKenzie
Karriär

Kan arbetsgivare kräva vaccinationsbevis?

FHM:s allmänna råd om att jobba hemifrån tas bort den 29 september 2021, men vad gäller vid en återgång till kontoret? Kan man öppna enbart för vaccinerade och får arbetsgivare begära att se vaccinationsbevis eller kräva munskydd? Sten Bauer, ansvarig för arbetsrättsgruppen på advokatbyrån Baker McKenzie reder ut.

Uppdaterad 2021-09-10
Publicerad 2021-09-09

Många har under pandemin arbetat hemifrån, helt eller delvis, och frågan är hur en återgång till kontoret kommer att se ut rent praktiskt. Flera undersökningar visar att en majoritet av dem som arbetat hemifrån under pandemin gärna fortsätter med distansarbete, helt eller delvis, även framöver och vanligast verkar ett önskemål om två till tre dagars kontorsarbete vara. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas bort den 29 september 2021 och "en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas". Men vad gäller då när arbetsgivare börjar öppna upp kontoret för medarbetarna igen?  

– Det finns inget regelverk att förhålla sig till som gäller pandemin i sig, utan det är Folkhälsomyndighetens rekommendationer som arbetsgivarna har att ta hänsyn till och det arbetsmiljöansvar som man som arbetsgivare har, säger advokat Sten Bauer, ansvarig för arbetsrättsgruppen på advokatbyrån Baker McKenzie. 

De vanligaste frågorna som arbetsrättsgruppen på Baker McKenzie får handlar om hur man rent praktiskt ska ordna återgången till kontoret och om det är möjligt att öppna upp arbetsplatsen för enbart vaccinerade i första hand. Utländska arbetsgivare frågar också om de får kräva vaccinationsbevis. En fråga som har aktualiserats ännu mer i och med de lättade restriktionerna.

"I Sverige kan arbetsgivare fråga om anställda har vaccinerat sig, men man får inte begära svar eller bevis"

– I USA kan man som arbetsgivare kräva vaccination och begära att få se bevis enligt federal lag, men olika delstatslagar kan hindra det. I Europa däremot kan man som regel inte göra det, säger Sten Bauer och fortsätter: 

– I Sverige kan arbetsgivare fråga om anställda har vaccinerat sig, men man får inte begära svar eller bevis. Arbetsgivare får inte heller registrera och spara svaren någonstans då det skulle strida mot GDPR.  

Eftersom arbetsgivaren inte riktigt kan använda informationen om den anställde är vaccinerad eller inte menar Sten Bauer att arbetsgivaren helt enkelt får lita på att det enbart är vaccinerade medarbetare som kommer till kontoret om det är arbetsgivarens önskemål. Det är också svårt att gå från att ha haft kontoret öppet till att plötsligt kräva att medarbetarna ska vara vaccinerade om de vill arbeta från kontoret. 

"Arbetsgivare kan inte neka en anställd som inte är vaccinerad tillträde till jobbet i förlängningen"

– Arbetsgivare som haft kontoret stängt kan öppna det för i första hand de som är vaccinerade. Kontor som redan är öppna idag, kan inte plötsligt stängas för icke-vaccinerade. Arbetsgivare kan inte neka en anställd som inte är vaccinerad tillträde till jobbet i förlängningen och man måste inte berätta för sin arbetsgivare om man är vaccinerad eller inte, utan här förutsätter vi att arbetsgivaren litar på sin personal och att det bara är de som är vaccinerade som kommer in. 

Eftersom arbetsgivaren har en skyldighet att värna om arbetsmiljön bör man också vidta försiktighetsåtgärder när anställda börjar återgå till kontoret. 

– Det kan vara att anställda delas in i grupper och har ett roterande schema och är på jobbet olika dagar, så att arbetsplatsen inte fylls till sista arbetsplats redan från början, säger Sten Bauer. 

Även att påminna om hygienen och att hålla distansen som många arbetsgivare redan gör idag bör man fortsätta med, däremot tror Sten Bauer att det kan vara svårt att kräva munskydd på ett vanligt kontor. 

– Vi är inte så vana med munskydd i Sverige och även i kollektivtrafiken har det bara varit en rekommendation. En arbetsgivare som inte har några särskilda skäl på grund av den verksamhet som bedrivs har nog svårt att kräva munskydd, däremot kan man rekommendera det för dem som vill. 

Vilken är den största risken du ser rent juridiskt för arbetsgivare? 

– Att man är för strikt och går för hårt fram, till exempel genom att kräva att anställda är vaccinerade, för register över detta samt att man kräver att få se vaccinationsbevis, säger Sten Bauer. 

Sten Bauers råd vid återgång till kontorsarbete

Här adresseras vanliga arbetsplatser och kontor, det vill säga inte sjukhus, äldreboenden och andra platser där det kan finnas särskilda skäl till en strängare syn på risken för spridning av sjukdom. 

  • Arbetsgivare som haft kontoret stängt kan öppna det för i första hand de som är vaccinerade. Arbetsgivare kan fråga om anställda har vaccinerat sig men får inte begära bevis. Arbetsgivare får heller inte spara svaren någonstans vilket skulle strida mot GDPR.    
  • Arbetsgivare kan inte neka en anställd som inte är vaccinerad tillträde till jobbet, men kan begära att medarbetaren vidtar andra säkerhetsåtgärder, så som att sitta mer avskilt, kanske ha munskydd, om detta kan motiveras. 
  • Kontor som är öppna idag, kan inte plötsligt stängas för icke-vaccinerade. Däremot kan och bör arbetsgivare vidta adekvata försiktighetsåtgärder när fler och fler anställda anmodas att komma till jobbet några dagar i veckan.  

Platsannonser

Logga in