Storytel
Arbetsmarknad

Här får medarbetarna välja sina egna helgdagar

Som ett led i Storytels mission att attrahera de bästa talangerna genom att skapa en mångfacetterad arbetsplats, introduceras nu flexibla allmänna helgdagar inom Storytel.

Uppdaterad 2020-12-30
Publicerad 2020-12-18

Flexibla allmänna helgdagar innebär att medarbetarna kan byta en allmän helgdag mot en annan dag för att fira något som är viktigt för just dem, till exempel Ramadan, en födelsedag, Pridefestivalen eller någon annan betydelsefull högtid. 

– På Storytel värdesätter vi mångfald och strävar efter att vara en miljö där människor trivs och utvecklas så mycket som det bara går. För att fortsätta att locka till oss de bästa medarbetarna och få dem att trivas, så vill vi att de ska få möjlighet att fira det som de själva tror på och inte bara vara anvisade till de röda dagarna i kalendern, säger Märta Langéen, HR Director på Storytel.  

Storytel har välkomnat fler än 150 nya medarbetare runt om i världen under 2020. På det globala planet har företaget medarbetare av 43 nationaliteter i fler än 20 länder, medan könsfördelningen är 52 procent kvinnor och 48 procent män. 75 procent av Storytels medarbetare är yngre än 40 år.

– Det är viktigt för oss att vara transparenta och tydliga avseende mångfald i vår hållbarhetsrapport, men mångfald kommer aldrig bara att vara en siffra för oss. Det verkliga måttet är när alla som arbetar på företaget känner sig trygga med att vara sig själva och lär av varandras olikheter, säger Märta Langéen. 

Flexibla allmänna helgdagar kommer att introduceras på alla Storytel-marknader där den lokala lagstiftningen medger det, med början i januari 2021.

Platsannonser