FinansNyhet

Handelsbanken: Hård konkurrens om talanger inom digital utveckling

talangattraktion inom banktalangattraktion inom bank
Foto:Reshot
Publicerad

Realtid har frågat Sandra Åkerfors, chef för rekrytering och mångfald på Handelsbanken, hur banken arbetar med att talangattraktion gentemot yngre yrkesverksamma. 

Marlène Sellebråten

Som Realtid har skrivit finns Handelsbanken bland de sju bankaktörer som placerar sig på topp-100 i Academic Works och Kantar Sifos årliga undersökning av yngre “Young Professional Attraction Index” där företagen tagit reda på hur studenter och akademiker i början av karriären ser på sitt yrkesliv och framtida arbetsplatser. 

Sandra Åkerfors, chef för Rekrytering och mångfald på Handelsbanken ser bankens placering på plats 53 som ett kvitto på att yngre yrkesverksamma fortsätter att se Handelsbanken som en attraktiv arbetsgivare*. 

– Våra grundläggande värderingar och företagskultur – vårt sätt att driva bank – tilltalar potentiella medarbetare. Våra medarbetare har stora möjligheter att vara med att påverka, vara delaktiga och tillsammans utveckla vår verksamhet. Det i kombination med att vi är en stabil arbetsgivare, uppskattas och värderas, det vet även från andra undersökningar, säger Sandra Åkerfors i ett skriftligt svar.

Annons

På Academic Works lista återfinns bolag från många olika branscher vilket gör det svårt att jämföra, enligt Sandra Åkerfors. Hon noterar även att många av de företag som placerar sig före Handelsbanken på listan har en tydligare koppling till IT och teknik, vilket även speglas bland de som svarat på enkäten. Att profilera sig tydligare som en aktör inom IT och teknik är ett viktigt sätt att attrahera just de här talangerna.

– En av våra största verksamheter är just IT och banken har stort fokus på digital utveckling. Här är konkurrensen om talangerna hård och vi behöver vi bli synligare och tydliggöra vårt roll som potentiell arbetsgivare. 

Hur ser ni på att det finns så få banker på topp-100? 

Annons

– För många unga är det viktigt att bidra till samhällsnytta, trygghet och hållbarhet och att ha ett högre syfte som upplevs tydligt och konkret. Handelsbanken, som har en samhällsviktig funktion, prioriterar hållbarhet och att alltid agera som en ansvarsfull samhällsaktör. Det kan vi behöva nå ut med ännu mer. 

En stor utmaning för banken idag är den hårda konkurrensen om ett begränsat antal talanger med samma kompetenser, vilket ställer krav på arbetsgivarens attraktionskraft. 

– Idag finns det många intressanta företag för kandidater att välja mellan. Och som tidigare sagt, i dag söker fler företag och olika branscher i allt större utsträckning samma kompetenser. Vad man värdesätter och söker skiljer sig även åt mellan generationer, och även mellan studenter eller young professional. Därför blir det än viktigare att differentiera och tydliggöra vad vi som företag kan erbjuda våra potentiella medarbetare. I nuläget är det för tidigt att säga hur covid har påverkat och i vilken utsträckning, men man kan ju ana en ökad betydelse av att vara en trygg och flexibel arbetsgivare. 

Annons

Vad gör ni för att vara en attraktiv arbetsgivare?

– Hela Handelsbankens verksamhet bygger på våra grundläggande värderingar och företagskultur som utgörs av en stark tro och respekt till individen. Det innebär att vi ger våra medarbetare ett stort ansvar och stora befogenheter att fatta egna beslut, vilket skapar delaktighet och ger varje medarbetare möjlighet att påverka bankens verksamhet. Den grunden gör oss till en fortsatt attraktiv arbetsgivare, även om vi säkert kan bli bättre på att berätta om vilken attraktiv arbetsplats vi erbjuder. 

*Notera att intervjun med Handelsbankens Sandra Åkerfors genomfördes innan det blev känt att Handelsbanken skulle stänga ner närmare hälften av sina bankkontor i Sverige.

Annons