Carl Cedershiöld, Handelsbanken.
Bank

Han blir Åkerströms närmaste man

Carl Cederschiöld, CFO, har blivit utnämnd till vice vd i Handelsbanken.

Uppdaterad 2021-02-05
Publicerad 2021-02-03

Carl Cederschiöld, som jobbat i banken i 23 år, blev finanschef 1 april förra året. Han var tidigare kapitalförvaltningschef, men tog över som CFO efter Rolf Marquardt som lämnade för att bli koncernriskchef på Swedbank.

Handelsbanken utökar samtidigt sin koncernledning med bankens riskchef Maria Hedin och chef compliance Martin Noréus. Båda innehar sedan tidigare positioner som ledande befattningshavare i Handelsbanken. Martin Noréus tillträdde som Chief Compliance Officer i mars förra året. Innan kom till Handelsbanken var han biträdande generaldirektör på Finansinspektionen. 

Hållbarhetsenheten, som i dag är placerad i kommunikationsavdelningen, blir en ny koncernfunktion direkt under vd. Den kommer även fortsatt att ledas av Catharina Belfrage Sahlstrand.

Platsannonser

Logga in