Finans Nyhet

”Hållbart ledarskap – en överlevnadsfråga” 

Taggar i artikeln

Handelshögskolan
Anders Richtnér, vd på SSE Executive Education och docent vid Handelshögskolan i Stockholm
Publicerad

"Företagen förstår att de måste arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor för att vara attraktiva på marknaden. Ytterst är det en överlevnadsfråga" säger Anders Richtnér, vd på SSE Executive Education, till Realtid. Det här ställer krav på en ny form av ledarskap, nämligen "hållbart ledarskap". 

Allt fler företag ser över sina affärsmodeller och värdekedjor för att bättre kunna bidra till hållbara lösningar. Istället för att fråga sig hur företaget kan nyttja samhällets resurser för att nå ökad vinst frågar sig företagsledningen hur företaget ska bidra till ett hållbart samhälle och hur hållbara lösningar kan inkorporeras i själva affärsmodellen. En stor del av det ändrade förhållningssättet har sin grund i en ökad medvetenhet hos intressenter som därmed ställer tuffare krav på företagen.

Det nya förhållningssättet kräver en ny form av ledarskap, nämligen hållbart ledarskap.

“Hållbart ledarskap” innebär enligt Anders Richtnér, vd på SSE Executive Education och docent vid Handelshögskolan i Stockholm, att företag är tydliga med vilken roll de spelar i samhället och att de är medvetna om vilka krav som intressenterna ställer på dem. 

Annons

– Det handlar om att betrakta sin egen verksamhet ur en rad olika perspektiv och ställa sig frågor som “vilka är vi, hur fungerar mitt team och min organisation och vilka förväntningar har omgivningen på oss”. Samtidigt måste företagen kunna sätta sin roll i ett globalt perspektiv. 

På SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm är hållbart ledarskap del i många av ledarskapsutbildningarna. Det är inte en tillfällighet utan en följd av den samhällsutveckling som vi ser omkring oss. 

Anders Richtnér kommenterar:

Annons

Hur framgångsrika är svenska företag i att kommunicera hållbart ledarskap?

– Hållbarhet har blivit en integrerad del av många svenska företags värdeerbjudande. Från amerikanskt håll tittar man på svenskt näringsliv och inspireras. Även om många företag arbetar med att se över hela sin värdekedja och utvärdera hur de kan bli mer hållbara är det inte alltid så tydligt för konsumenten vilka framsteg som görs. Business-to-business-företag har betydligt svårare än business-to-consumer-företag, som till exempel Hennes & Mauritz eller Houdini, att kommunicera hur de arbetar med hållbarhetsfrågor på ett sätt som engagerar allmänheten. 

Ser du några nya tendenser när det kommer till hållbart ledarskap?

Annons

– Det som är roligt att se är att aktörer, både inom privat och offentlig sektor, bildar olika former av partnerskap som syftar till att bidra till hållbarhet. Till exempel samverkade Ålandsbanken, MasterCard, och KPMG för att skapa Aland index – ett index för att beräkna miljöpåverkan av enskilda kreditkortstransaktioner. 

Vad driver på utvecklingen med ett större fokus på hållbarhet?

– Företagen förstår att de måste arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor för att vara attraktiva på marknaden. Det är till exempel tydligt att värderingsfrågor har blivit allt mer viktigt för den unga generation. Det kan gälla miljötänk, CSR, jämställdhet eller välgörenhet och pro bono-arbete. För att lyckas attrahera de som konsumenter och framtida medarbetare måste företagen visa hur de arbetar med hållbarhet. Ytterst är det en överlevnadsfråga! 

Vilka mätinstrument finns att tillgå när det kommer till hållbart ledarskap?

– Främst handlar det om att företagen formulerar konkreta mål för vad de vill uppnå och sedan bryter ner dessa i olika aktiviteter. Hur dessa ser ut beror naturligtvis på vad det är för typ av företag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annons