Novare Fredrik Hillelson
Fredrik Hillelson, vd och grundare, Novare. Foto: Raphael Stecksen/Novare
Rekrytering

Fredrik Hillelson: "Novare har aldrig riktigt brytt sig om konjunkturen"

Mot bakgrund av fallande omsättning inom rekryteringsbranschen under coronapandemin har Novare istället ökat omsättning och förbättrat lönsamhet under 2020, säger Novares vd och grundare, Fredrik Hillelson till Realtid.

Uppdaterad 2020-11-12
Publicerad 2020-11-10

Coronapandemin till trots och en arbetsmarknad som drabbats hårt av den ekonomiska nedfall i krisens spår har rekryteringsfirman Novare hittills i år ökat sin omsättning och även förbättrat lönsamheten. Bolaget, med tyngdpunkten inom chefsrekrytering, har aldrig varit särskilt konjunkturkänslig, säger Fredrik Hillelson, vd och grundare, till Realtid.

Novare (latin för förändra) grundades som ett helägt dotterbolag till Investor 2001. Fyra år senare, 2005, köpte Fredrik Hillelson ut en del av Investors innehav i bolaget och sedan 2014 är Novare ett helt partnerägt bolag. Moderbolaget Novare Human Capital ägs av sex personer i bolagets ledning; Fredrik Hillelson, Per-Allan Karlsson, Magdalena Ihre, Anders Cedermark, Anna Schauman och David Lindquist.

– Human Capital-branschen har haft en stadig tillväxt de senaste 20 åren. I och med pandemin har branschen tappat omkring 20 till 30 procent av sin omsättning och vissa andra delar inom Human Capital har drabbats ännu hårdare, exempelvis utbildning.

– På Novare fattade vi redan i början av pandemin  beslut om att inte permittera någon personal för att hålla motivationen uppe och vara redo att ställa om.  Vi gjorde ett aktivt val för att våra medarbetare skulle orka jobba och lägga i en extra växel när det behövdes. Resultatet är att vi hittills i år, fram till oktober, ökat omsättningen med 8 procent och att vi är ännu lönsammare än förra året, säger han.

Inom executive search bedömer Fredrik Hillelson att omsättningen kan ha minskat med cirka 10-15 procent sedan början av coronapandemin.

– Novare har aldrig riktigt brytt sig om konjunkturen. Cirka en miljon svenskar byter jobb varje år och de tyngsta cheferna står för cirka 1,5 procent av dem, så omkring 15 000 jobb. Vi gör cirka 450 rekryteringar per år, vi har i det segmentet en andel på cirka 3 procent. Konjunkturen kan kanske påverka i vilka branscher det rekryteras chefer men 450 rekryteringar kan vi genomföra varje år oavsett konjunktur. Vi har inte tappat några rekryteringar under pandemin. Och även i sämre tider behöver företag en bra vd och en bra CFO, ekonomidirektörer och controller.

”Vi har inte tappat några rekryteringar under pandemin. Och även i sämre tider behöver företag en bra vd och en bra CFO, ekonomidirektörer och controller.”

Enligt den av SCB senast sammanställda statistiken fanns det år 2018 sammanlagt 334 070 chefer i Sverige, varav 60 procent (209 000) inom privatsektorn och 40 procent (125 000) inom offentlig sektor. I högsta chefsledet, innefattande vd:ar, politiker, högre ämbetsmän med flera fanns 31 430 chefer, varav över nio av tio inom privat sektor. Av det totala antalet var mindre än två av tio kvinnor. Totala antalet chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning samt annan administration uppgick under perioden till över 100 000, varav närmare åtta av tio inom privatsektor. För chefer inom bank, finans och försäkring var alla 4 600 chefer inom privatsektorn.

Chefer_Sverige_2018_SCB-korr.png

Novare Fredrik Hillelson
Chefer i Sverige, 2018. Källa: SCB

Fredrik Hillelson är övertygad om att det ligger i rekryteringsbranschens natur att kunna växla ner och växla upp snabbt när det väl behövs.

– I och med att det inte krävs någon särskild utbildning för att bli rekryterare kan branschen nyrekrytera och växla upp fort när konjunkturen vänder uppåt. Jobbar man som rekryteringskonsult måste man veta att man alltid ska ligga i, man är som konsult alltid tre månader ifrån konkurs.

Chefer mer digitala efter omställningen till distansarbete

Trots negativa effekter på ekonomin och arbetsmarknaden, inklusive ökad stress bland cheferna, har coronapandemin även haft några positiva effekter; däribland har krisen påskyndat chefernas digitala kompetens. Den har även fått dem att bli mer kreativa och våga testa nya arbetssätt. En Novus-undersökning genomfört på uppdrag av chefsorganisationen Ledarna visar att 63 procent av svenska verksamheter har ökat andelen distansarbete under coronapandemin. Vidare anser 60 procent av de tillfrågade cheferna att de förändringar som införts under pandemin bidragit positivt till digitaliseringsarbetet på deras arbetsplats.

Denna förändring i såväl arbetssätt som, kanske ännu viktigare, inställning till arbetssätt har även Fredrik Hillelson själv upplevt och anammat.

– Pandemin har nog visat på distansarbetets frammarsch och att kommunicera med sina medarbetare blir viktigare och viktigare. Distansarbetet gör även att det blir mindre hierarkier när man som medarbetare kommer närmare sin chef. Vad våra kunder vill ha idag är en chef som ser alla människor och hela människan. Jag tillhör den äldre generationen och ville att medarbetare skulle vara på kontoret. Jag var tveksam i våras på om distansarbete skulle fungera, men jag hade fel, det har gått väldigt bra, säger han.

” Jag tillhör den äldre generation och ville att medarbetare skulle vara på kontoret. Jag var tveksam i våras på om distansarbete skulle fungera, men jag hade fel, det har gått väldigt bra.”

Coronapandemin har även inneburit att chefer behövt bli mer affärskreativa för att ställa om verksamheten till den nya situationen. Fredrik Hillelson anser att det beslut Novare fattade tidigt under pandemin har gynnat firmans ekonomiska utveckling.

– Jag en 58-årig man med militärbakgrund och när krisen kommer så måste man våga agera. Vi fattade beslut tidigt om att vi måste skicka signalen om att alla behövs i det här läget, ingen skulle behöva sluta hos oss. Samma dag som vi fattade det beslutet fick vi frågan från SAS om vi kunde hjälpa till.

Han fortsätter:

– För att bidra och hålla ångan uppe så startade vi även Beredskapslyftet. Genom Beredskapslyftet snabbutbildade vi permitterad SAS-personal. Sammanlagt utbildades 648 anställda inom vård, omsorg, skola och barnomsorg. Vi ordnade också så att 1 000 ungdomar från Stockholms stad fick sommarjobb tillsammans med Fryshuset.

Novare-koncernen omsatte närmare 209 miljoner kronor under helåret 2019, med ett resultat om över 8 miljoner. Novare Executive Search omsatte för din del 77 miljoner kronor för helåret 2019, med ett resultat om 5,2 miljoner. Koncernen har under årets första tio månader ökat sin omsättning med 8 procent jämfört med motsvarande period förra året.

 

Fredrik Hillelson, vd och grundare Novare

Utbildning: Officershögskolan samt fil kand i Beteendevetenskap, Stockholms universitet
Karriär: Marinofficer Vaxholms Amfibieregemente 1982-90, utlandspersonalchef Scania 1990-94, personaldirektör Accenture Sweden 1994-97, personaldirektör Investor 1997-2005

Platsannonser