Annons

Annons

AmandaLundeteg.jpg

Amanda Lundeteg
Foto: Linnéa Jonasson/Appendix Fotografi

Fler kvinnor i toppen

Var femte person i ledningsgrupperna är nu en kvinna och finansbranschen utmärker sig i positiv riktning. Det visar AllBrightrapporten från 2016.

Mansdominansen håller på att brytas i börsbolagens ledningsgrupper. Allbrightrapporten 2016 visar att en tredjedel av alla börsbolag numera jobbar för att öka jämställdheten.

Biogaia och Tele2 lyfts fram som två exempel på företag som kommit långt på området. Båda har satt flera kvinnliga medarbetare på tunga positioner. De har dessutom utmanat den traditionella bilden av att kvinnor ska ta hand om personal medan män ska ansvara för pengar.

Finansbranschen förvånar i positiv riktning enligt rapporten genom att ha gjort betydande förändringar. Där har andelen kvinnor i ledande ställning ökat med fyra procent. Det är investmentbolagen som märker ut sig genom att ha tagit på sig ledartröjan i branschen.

Annons

Annons

Men även om ljuspunkterna är flera är det fortfarande många vd:ar som inte prioriterar jämställdhet.

– Nio av tio bolag har inte jämn könsfördelning i ledningsgruppen och 27 procent har ingen kvinna alls, säger Amanda Lundeteg, vd på Stiftelsen AllBright.

Svarta fåren i undersökningen är Duni och Eniro, som får en AllBrightvarning, eftersom de tappat kvinnor och nu enbart har en vardera i sina respektive ledningsgrupper.

Fakta AllBright

AllBright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. AllBright arbetar aktivt med opinionsbildning för att påverka beslutsfattare i näringslivet att arbeta medvetet och målinriktat med att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Stiftelsen kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. AllBright vill skifta debatten från att diskutera problem till att komma fram till lösningar.

Källa: AllBright.se

Annons

Annons

Annons

Annons