FinansNyhet

FI:s nya hållbarhetschef: ”Självklart kommer vi även att bedriva tillsyn”

Johanna Fager Wettergern, FinansinspektionenJohanna Fager Wettergern, Finansinspektionen
"Det pågår nu ett stort skifte där finansbranschen anpassar sig till en rad nya hållbarhetsrelaterade regleringar. För Finansinspektionen kommer fokus vara att se till att anpassningen sker smidigt och att den går tillräckligt snabbt," säger Johanna Fager Wettergren, ny hållbarhetschef på Finansinspektionen. Foto: FI
Publicerad

Johanna Fager Wettergren är Finansinspektionens första dedikerade hållbarhetschef.

Realtid.se

− Det pågår ett omfattande skifte i den finansiella sektorn där hållbarhet, särskilt klimatomställningen, tar allt mer plats. Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för en rad nya regelverk, och den nya hållbarhetschefen blir central i att se till att de kommer på plats effektivt och att vi agerar proaktivt. Johanna Fager Wettergren är rätt person att leda det arbetet, säger generaldirektör Erik Thedéen.

Vad innebär uppdraget?
– Jag har fått i uppdrag att leda Finansinspektionens arbete med hållbarhet och vara Finansinspektionens talesperson i hållbarhetsfrågor. Jag kommer både ha ett nationellt och internationellt fokus, säger Johanna Fager Wettergren.

Johanna Fager Wettergren är en av många talare på ESG-dagen nästa vecka>>

Annons

Var kommer du att sitta i organisationen på FI?
– Som hållbarhetschef rapporterar jag till generaldirektören, Erik Thedéen.

Hur stort team kommer du ha?
– Finansinspektionens har som strategi att arbeta aktivt med hållbarhet inom alla delar av tillsynen, vilket innebär att arbetet till stora delar är utspritt i organisationen. Den här nya avdelningen som kommer bestå av en handfull personer, får i uppdrag att fungera som motor och att stötta verksamheten.

Vad kommer du att prioritera?
– Det pågår nu ett stort skifte där finansbranschen anpassar sig till en rad nya hållbarhetsrelaterade regleringar. För Finansinspektionen kommer fokus vara att se till att anpassningen sker smidigt och att den går tillräckligt snabbt. Jag är också aktiv i det internationella arbetet, där Finansinspektionen har en ledande roll inom den globala tillsynsorganisationen Iosco.  

Annons

Vad kan branschen förvänta sig från FI nu när det gäller hållbarhetsarbetet? Stöd? Kontroller?
– Vi är nu i en fas där en rad nya regleringar är på väg att träda i kraft. I det här skedet prioriterar Finansinspektionen att få den nya lagstiftningen på plats och att föra en aktiv dialog med branschen. Men självklart kommer vi även att bedriva tillsyn och det kommer vi att börja med snart.    

Åker du till Glasgow och COP26?
– Ja, jag åker dit i ett litet team tillsammans med FI:s generaldirektör.

Din bakgrund?
– Jag har min bakgrund i den finansiella sektorn, och har arbetat både i den privata sektorn och på myndigheter. Jag har haft diverse chefstjänster bland annat på Riksbanken och nu senast på Finansinspektionen där jag successivt ägnat sig allt mer åt hållbarhet.

Annons

Förebild?
– Många förebilder. På det här temat: Mark Carney och Christiana Figueres.

Johanna Fager Wettergren är för närvarande biträdande områdeschef på Marknader.

Annons