FinansNyhet

Finans bäst på jämställdhet

Foto: Pixabay
Publicerad

Finanssektorn har de mest jämställda styrelserna, och bäst är bolag som är noterade på Large Cap.

Camilla Jonsson

Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2020 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm, för första gången sedan 2013, minskar något och uppgår nu till 33,7 (34,0) procent. Däremot ökar andelen kvinnor i ledningar för tionde året i rad och uppgick vid årets mätning till 24,3 (24,0) procent. För första gången är mer än 10 procent av börsbolagens vd:ar en kvinna.

– Jag hoppas att detta bara är ett hack i kurvan och att den uppgång vi sett sedan 2013 avseende andelen kvinnliga ledamöter fortsätter. Men det är också en väckarklocka för alla valberedningar att arbetet med mångfald även fortsättningsvis aktivt måste prioriteras. Det är dock glädjande att se att andelen kvinnor i ledningar fortsätter att stadigt öka eftersom detta ju är den främsta rekryteringsbasen för styrelseledamöter, säger Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden i en skriftlig kommentar.

– Det är intressant att återigen notera att valberedningar med kvinnor är positivt korrelerade med styrelser med högre andel kvinnor. Bolag helt utan valberedning har lägre andel kvinnor i styrelsen än övriga bolag, säger Eva Halvarsson.

Annons

Finans är den bransch som har kommit längst när det gäller jämställda styrelser. Andelen kvinnor på styrelsepost inom finansektorn uppgår inom sektorn till 37,2 procent.

I styrelser i primärnoterade Large cap-bolag uppgår andelen kvinnor till 40,3 (41,0) procent om vd exkluderas från styrelsen.

Av de 336 undersökta bolagen har 257 bolag minst 25 procent kvinnor i styrelsen (76,5 procent). När det bryts ned på börsvärdesgrupper är det nästan nio av tio Large Cap-bolag som når upp till nivån.

Annons

Nyvalda kvinnor i styrelser är yngre än sina manliga motsvarigheter och kvinnliga styrelseledamöter har i genomsnitt något fler styrelseuppdrag än manliga ledamöter.

 

 

Annons

Skarmavbild_2020-06-16_kl._09.01.12.png

 

 

 

Annons