Revision

EY rekryterar 214 nyexaminerade

Revisions- och rådgivningsföretaget EY rekryterar 214 nyexaminerade – och jakten på fler talanger fortsätter.

Uppdaterad 2020-08-25
Publicerad 2020-08-24

Medarbetarna rekryteras till alla affärsområden, men en majoritet rekryteras till det största affärsområdet Assurance (revision och redovisning). Det är något färre nyexaminerade som rekryteras nu jämfört med förra året vid denna tidpunkt.

– Det känns glädjande att även under dessa tider kunna välkomna många nya medarbetare i Sverige. Vi fortsätter att leta efter talanger även i dessa tider och det är minst lika viktigt, om inte ännu mer nu att bygga talangpool för framtiden och fortsatt rekrytering. Vi ser fortsatt behov inom revision och redovisning, men även ett ökat behov av STEM-profiler (Science, Technology, Engineering and Mathematics) inom alla våra affärsområden i den allt snabbare utveckling som covid-19 driver på, säger Anna Svanberg vd på EY i Sverige i en skriftlig kommentar.

De som anställts nu på EY inom Assurance går ett omfattande introduktionsprogram på cirka två veckor. I år har programmet anpassats och tar hänsyn Folkhälsomyndighetens rekommendationer, bland annat genom digital utbildning och sedan uppdelning i mindre grupper på flera olika platser i Sverige.

Platsannonser