Finans Nyhet

”Ekonomerna byter jobb oftare än juristerna”

Taggar i artikeln

Rekrytering Sharp Recruitment
Ron Cohen, partner på Sharp Recruitment
Publicerad

"Mer rigorösa och strikta regelverk gör att behovet av specialister inom compliance ökar. Här har ekonomerna en jättemarknad". För att möta den allt större efterfrågan på ekonomer expanderar Sharp Recruitment till att även täcka finansbranschen. Det säger Ron Cohen, partner på rekryteringsfirman, till Realtid. 

– En tydlig trend på arbetsmarknaden är att behovet av specialistkompetens inom compliance har ökat betydligt till följd av mer rigorösa och strikta regelverk som växt fram inom finansbranschen efter finanskrisen i USA. 

Det säger Ron Cohen, partner på rekryteringsfirman Sharp Recruitment till Realtid.se, och fortsätter: 

– Den här utvecklingen öppnar upp för en ny stor marknad för ekonomer. Idag domineras compliance främst av jurister, men om ekonomer lär sig regelverk och regelefterlevnad har de stora möjligheter. Vi ser redan nu att ekonomer är eftertraktade inom complianceavdelningar på företag. 

Annons

För att möta den allt större efterfrågan expanderar Sharp Recruitement till finansområdet och gör nu en stor satsning på Risk & Compliance, Tax, Treasury, Internal Audit och Financial Controlling. De kommer dock inte lämna sitt nischområde; rekrytering och bemanning av jurister. 

– Idag jobbar vi med storbankerna såväl som fondbolag, värdepapper- och investmentbolag, så det här känns som ett naturligt nästa steg för oss att ta. 

Utmaningen för många företag idag är att hitta rätt kompetens, menar Ron Cohen.

Annons

– Den goda arbetsmarknaden och den starka högkonjunkturen gör att det inte är så stor rörlighet bland jurister och ekonomer. Många är nöjda med sina tjänster och är därför inte så aktiva när det kommer till att söka nytt jobb. När man jämför juristers och ekonomers rörlighet på arbetsmarknaden ser man dock att ekonomer byter jobb mer frekvent än vad jurister gör. Det är inte ovanligt att en ekonom ser sig om efter ett nytt jobb efter bara två-tre år. 

Ron Cohen fortsätter: 

– På konsultsidan är det betydligt svårare att hitta rätt kompetens, eftersom de flesta vill arbeta in-house på företag. Det är en trend som ser vi inom alla våra affärsområden; Legal, Risk & Compliance samt Tax & Finance, oavsett  om det handlar om jurister eller ekonomer. Specialisterna inom Tax Specialist, Head of Tax och, Business Controllers, Compliance Officers och  Risk Officers är inte många och kandidaterna är väl medvetna om sitt värde. Det är också en utmaning.

Annons

Skulle du säga att det är arbetsgivarens eller arbetstagarens marknad?

– Det är absolut arbetstagarens marknad när det kommer till ekonomer och jurister . Så har det varit under en lång tid och det kommer nog att vara så ett tag framöver.  

Hur stort är intresset för extern rekrytering inom finans och juridik?

– Generellt sett är behovet av extern hjälp väldigt stor, framförallt när man söker en specialist. 

Vad är ert mål? Hur stora vill ni bli? 

 – Just nu växer vi mest inom Compliance och  Tax & Finance och har uppdrag som rör allt från chefsrekryteringar till outsourcing och interimslösningar. Vi tittar även på branscher som Tech & IT. Alla företag berörs mer eller mindre av den nya dataskyddsförordningen (GDPR)  så där ser vi stora behov.  Vi vill bli bäst inom våra områden och vi ser oss som specialister med tanke på att samtliga på Sharp Recruiment är jurister eller ekonomer i grunden.

Annons