Annons

Annons

Ekstrom_ocg_Gnosse_534.png

Peter Ekström (Sharp Recruitment) och Ylva Gnosse (Regi)

"Efterfrågan på compliance ökar snabbare än utbudet"

Behovet av specialistkompetens inom compliance ökar kraftigt. Men utbudet av specialistkompetens är avsevärt mindre än efterfrågan.  Bland de advokatbyråer som rustar upp mest syns främst nischbyråer. Det säger Peter Ekström, vd på Sharp Recruitment, till Realtid. 

Behoven av specialistkompetens inom compliance ökar i och med att området växer, inte minst genom EU-förordningen om GDPR, som kommer att ersätta den gamla personuppgiftlagen (PUL). 

Det visar den nyligen genomförda studien inom affärsjuridik ”Årets Advokatbyrå 2017” som har tagit tempen på viktiga frågor som mäter klientrelationen. Över 1. 250 kunder till Sveriges advokatbyråer har gett sin sin syn på bland annat utmaningar inför framtiden.

 – Vi träffar ett stort antal advokatbyråledare årligen och merparten säger samma sak: Uppdragen inom compliance ökar och står för en allt större del av byråns tjänster, säger Ylva Gnosse, affärsområdesansvarig för Årets Advokatbyrå på Regi, till Realtid.se. 

Studien visar att 35 procent av de tillfrågade tror på en ökning inom området ”compliance”. Endast 6 procent uppger att området minskar. Sammantaget uppger sju av tio att området antingen ökar eller förblir oförändrat. 

Peter Ekström, vd på Sharp Recruitment och partner till Årets Advokatbyrå, kommenterar: 

Varför växer behovet av compliance?

 – Regleringen av finansbranschen har ökat kraftigt under senare år, inte minst till följd av finanskrisen 2008. För att möta de ökade kraven måste bolagen i finanssektorn, inte minst banker samt försäkrings- och fondbolag, anställa eller hyra in personal som arbetar med och säkerställer att bolaget följer de olika regelverken.    

Hur mycket uppskattar ni att efterfrågan på compliancetjänster har ökat de senaste fem åren?

 –  Det är svårt att ange en exakt siffra men det har i vart fall skett en fördubbling.

 Finns det tillräckligt med specialistkompetens inom compliance?

  –  Nej. Man kan säga att efterfrågan i dag växer snabbare än tillgången. Ofta söker företagen personer som är förhållandevis seniora och som har arbetat med compliance under minst 4-5 år, det är sällan man tar in juniora medarbetare. Är det en mindre organisation där Compliance Officern kommer sitta ensam efterfrågas inte sällan ännu längre erfarenhet. Antalet personer som har så pass lång erfarenhet är begränsat vilket också är orsaken till den kraftiga löneutvecklingen som vi sett de senaste åren.  

Upplever ni att advokatbyråerna satsar på att rekrytera fler inom compliance?

  – De advokatbyråer som sysslar med compliance rekryterar och utökar sin personalstyrka. Men den största ökningen, som vi på Sharp Recruitment upplever inom rekrytering, sker bland de nischade konsultbyråerna och på bolagen. Bland annat har konsultbyråerna FCG, ZEB och Transcendent Group positionerat sig och vuxit kraftigt. Vi märker också av ökningen genom att vi på Sharp Recruitment får många förfrågningar avseende outsourcing och interimslösningar där vi antingen hyr ut personal under kortare perioder eller upprätthåller och tar över bolagets compliancefunktion.

Något annat?

 – Vi ser en trend där flera bolag som inte står under Finansinspektionens tillsyn satsar på egna compliancefunktioner. Det rör sig till exempel om svenska exportbolag där man vill ha en funktion som tillser att man följer gällande regelverk inom till exempel konkurrensrätt, sanktioner och antikorruption.

Annons

Annons

Utdrag ur studien

Vilka juridiska utmaningar ser du inom området Compliance (regelefterlevnad)?

1. GDPR, Data protection, personskydd

2. Ökat antal regler och Compliance generellt

3. Etiska frågor, anti-korruption, insider-frågor, MAR etc

4. Ökade risker och krav i och med att regelverken kompliceras

5. EU-direktiv och förordningar ökar och skapar mer Compliance

Ofta nämnda kommentarer:

- Många nämner risker för att bolagen förlorar tid och pengar samt ett ökat behov av personal och kompetens. En del ser en utmaning i att ”hålla Compliance till ett minimum”.

- Redovisning och finansiell rapportering är ett område där Compliance troligtvis kommer att öka, ofta nämnt tillsammans med insider frågor och MAR.

- I kölvattnet av ökad Compliance tror flera att behoven och därmed inköpen av affärsjuridik ökar inom digitalisering, ny teknologi och IT-rätt. Det är områden som idag inte står för de största inköpen från advokatbyråerna.

- Ett antal kommentarer nämns kring svårigheten i att tolka Compliance utan prejudikat.

- Flera anger utmaningar i att hitta rätt juridisk rådgivare som kan Compliance inom kundens specifika bransch och affärsområde

- Rädslan för sanktioner är inte obetydlig.

Annons

Annons

Annons

Annons